Edycje projektu planu miejscowego / studium, z okresu poprzedzającego uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne lub ich urzędowe projekty, a także urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole.

Zasady i tryb udzielania informacji publicznej zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. z dnia o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Zasady udzielania informacji publicznej zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie procedury OR-2 - udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa (-> Odnośnik do procedury OR-2)

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (-> Odnośnik do strony)