Strona obowiązującego planu osiedla PYCHOWICE Logo KrakowaUWAGA:

Część planu utraciła moc obowiązywania od dnia 16 października 2018 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RODZINNEJ" oraz od dnia 4 lipca 2018 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ":
"REJON ULICY RODZINNEJ"Odnośnik do strony bip|   "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ"Odnośnik do strony bip


link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 130,2 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ ODDZIAŁ KRAKÓWUCHWAŁA NR XIV/109/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "PYCHOWICE" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 16, poz. 184 z dnia 27 kwietnia 1999 r.

Plan obowiązuje od dnia 12 maja 1999 r.


Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).
Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu (PDF)dokument tekstowy pdfTEKST USTALEŃ PLANU (Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument graficzny pdfRYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB) - ZAKTUALIZOWANY na dzień 16 października 2018 r.

dokument graficzny pdfRYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB) - ZAKTUALIZOWANY na dzień 16 października 2018 r.

dokument graficzny jpgRYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB) - UCHWALONY w dniu 31 marca 1999 r.

dokument graficzny jpgRysunek w wersji kolorowej (ok. 1 MB) z dnia 31 marca 1999 r.

dokument graficzny jpgRYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB) - UCHWALONY w dniu 31 marca 1999 r.

strona bip z uchwałąStrona źródłowa BIP z uchwałą z dnia 31 marca 1999 r.
plik dgn spakowany w rarElementy planu w DGN (plik spakowany w RAR)

dokument pdf-tekstInformacja do pliku DGNstrona bip z historią planu
PRZYDATNE LINKI (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)
Powrót do listy planów obowiązującychPowrót do listy planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego