Obowiązujący plan osiedle PYCHOWICE Logo
 

UWAGA:

Część planu utraciła moc obowiązywania od dnia 16 października 2018 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RODZINNEJ" oraz od dnia 4 lipca 2018 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ":
"REJON ULICY RODZINNEJ"Przekierowanie do strony planu  |   "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 130,2 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR XIV/109/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "PYCHOWICE" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 16, poz. 184 z dnia 27 kwietnia 1999 r.

Plan obowiązuje od dnia 12 maja 1999 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 4 lipca 2018 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 4 lipca 2018 r.

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 31 marca 1999 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek planu - wersja kolorowa (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 31 marca 1999 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)
- uchwalony w dniu 31 marca 1999 r.

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 31 marca 1999 r.plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku w planie


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ ODDZIAŁ KRAKÓW

Plan obejmuje obszar położony w południowej części Krakowa, którego granice stanowią - od północy - brzeg rz. Wisły, od wschodu - linie rozgraniczające projektowanej trasy komunikacyjnej (tzw. Trasa Zwierzyniecka - Pychowicka), od południa - ulica Zakrzowiecka, od zachodu - linia lasu na Górze Pychowickiej, oraz klin pomiędzy ulicą Tyniecką a terenem dawnego wapiennika w Bodzowie.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip