Nieobowiązujący plan

NIEOBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru PO ZACHODNIEJ STRONIE ULICY DOBROWOLSKIEGO
OD ULICY KOZIENICKIEJ DO ULICY STARZYŃSKIEGO

Logo
 

Plan utracił moc obowiązywania w dniu 2 marca 2019 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 3,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXIII/207/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PO ZACHODNIEJ STRONIE ULICY DOBROWOLSKIEGO OD ULICY KOZIENICKIEJ DO ULICY STARZYŃSKIEGO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 371, poz. 3932 z dnia 27 października 2003 r.

Plan obowiązywał od 11 listopada 2003 r. do 2 marca 2019 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 10 września 2003 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 371, poz. 3932 z dnia 27 października 2003 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXIII/207/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2003 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były w PRACOWNI URBANISTYCZNEJ WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI UMK

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip