OBSŁUGA KLIENTÓW


1. W sprawach rejestracji pojazdów

  

    Referaty Rejestracji Pojazdów, obsługa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.40 - 18.00 (kasy czynne 7.40 - 17.45)

       - al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne

       - ul. Wielickiej 28a, II piętro

       - os. Zgody 2, I piętro

  oraz

  

   Punkty Obsługi Mieszkańców, obsługa od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 - 18.00 *

       - ul. Stawowa 61, lokal nr 193 (centrum handlowe)

       - ul. Kamieńskiego 11, I piętro lokal G 26 (centrum handlowe)

       - ul. Bora-Komorowskiego 41, Galeria handlowa Serenada lokal nr B213

 
2. W sprawach praw jazdy 

 

   Referat Praw Jazdy, obsługa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.40 - 18.00, (kasy czynne 7.40 - 17.45)

        Złożenie wniosków odbywa się również w lokalizacjach UMK:

          - ul. Wielicka 28a II piętro

          - os. Zgody 2 I piętro

          - al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne stanowiska od 32-34

    oraz

    

   Punkty Obsługi Mieszkańców, obsługa od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 - 18.00 *.

         - ul. Stawowa 61, lokal nr 193 (centrum handlowe)

         - ul. Kamieńskiego 11, I piętro lokal G 26 (centrum handlowe)

         - ul. Bora-Komorowskiego 41, Galeria handlowa Serenada lokal nr B213

 

    Odbiór dokumentów/uprawnień odbywa się tylko przy al. Powstania Warszawskiego 10, w Centrum Administracyjnym stanowiska 32-34.

3. W sprawach transportu i działalności regulowanej

  

   Referat Transportu i Działalności Regulowanej obsługa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.40 - 15.30.

    a) licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób 

        oraz wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

        - obsługa, al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne boks 80. 
    b) ośrodków szkolenia kierowców, stacji kontroli pojazdów, diagnostów, instruktorów

        – obsługa, al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne boks 84-85.
 
4. Dziennik Podawczy

    Przyjmowanie pism, podań odbywa się na stanowisku informacyjno-podawczym al. Powstania Warszawskiego 10 w Centrum Administracyjnym boks 43, 

    od poniedziałku do piątku godz. 7.40 do 15.30.

5. Godziny przyjęć klientów przez Dyrektora Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców lub Zastępcę Dyrektora
    W poniedziałki od godz. 13.00 do 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie al. Powstania Warszawskiego 10, IX piętro, pok. 906 nr tel. 12 616 9362.

 

6. Kasy czynne

    poniedziałek - piątek, w godz. 7.40- 17.45

 

  

 *  1. Automatyczna blokada systemu kolejkowego i wydawanie bloczków następuje dla:

           - rejestracji pojazdów o godzinie 17.30,

           - wydawania dowodów rejestracyjnych i obsługi praw jazdy o godzinie 17.45.

     2. W POM opłatę można dokonać jedynie kartą płatniczą przez terminal PWPW S.A., za którą PWPW S.A. pobierana opłatę manipulacyjna w wysokości 2 zł.