ZAKAMYCZE – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

   1. Zarządzenie Nr 1480/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakamycze":


    dokument tekstowy pdfTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemOdnośnik do strony bip

    dokument tekstowy pdfWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrót do strony planuPowrót do strony głównej planu