Obowiązujący plan NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG Logo
 

link do mapy w Obserwatorium

Łączna powierzchnia planu - 52,2 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV CzyżynyUCHWAŁA NR XLI/1060/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 czerwca 2020 r., poz. 4078.

Plan obowiązuje od dnia 3 lipca 2020 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)
   

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 12 MB)
   

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*
   

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały
   

strona bip z uchwałą

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 10 czerwca 2020 r.

strona edziennik - Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 czerwca 2020 r., poz. 4078 - ogłoszenie uchwały Nr XLI/1060/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)
plik dgn spakowany w rar


Elementy planu w DGN (plik spakowany w RAR)
   

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN
   dokument pdf-tekst


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)
   

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 7 MB)
   

dokument pdf-tekst


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 6 MB)
   

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do ekofizjografii (ok. 3 MB)
   strona bip z historią planu

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu /
Stenogramy z dyskusji publicznych i sesji RMK dot. planu

strona bip z przydatnymi linkami

PRZYDATNE LINKI (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu w PDF


Prace nad sporządzeniem planu prowadził
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Powrót do listy planów obowiązującychPowrót do listy planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego