PROGRAM KULTURA ODPORNA

 

 

Pakiet działań wspierających sektor kultury i twórców pn. „Kultura Odporna” - opis programu.

 

 

 

I. Programy rozwoju sektorów kultury i przemysłów kreatywnych w trakcie realizacji.

 

1. Program dla Filmu i Produkcji Audiowizualnej (opracowanie do końca 2020 r.) – chcesz się włączyć? Napisz maila: kd.umk@um.krakow.pl

2. Program dla Sztuki (opracowanie do końca 2021 r.) – chcesz się włączyć? Napisz maila: kd.umk@um.krakow.pl  

3. Program dla Festiwali (opracowanie do końca 2020 r.) – chcesz się włączyć? Napisz maila: kd.umk@um.krakow.pl  

4. Program dla Muzyki (opracowanie do końca 2020 r.) – chcesz się włączyć? Napisz maila: kd.umk@um.krakow.pl  

5. Program Edukacji Kulturowej (opracowanie do końca 2020 r.) – informacje: Joanna Szulborska-Łukaszewicz, tel. 12 616 1917,  kd.umk@um.krakow.pl  

6. Program Teatr w Krakowie (opracowanie do końca 2021 r.) – chcesz się włączyć? Napisz maila: kd.umk@um.krakow.pl  

7. Plan Zarządzania Miastem Dziedzictwa (opracowanie do końca 2021 r.) - informacje: Tomasz Przybyło, tel. 12 616 1124, kd.umk@um.krakow.pl  

 

 

II. Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury.

 

1. Nabory jednoroczne w ramach tzw. wzbogacenia oferty kulturalnej. Umowy wieloletnie. Festiwale. Imprezy cykliczne (wytyczne dla konkursów rozstrzygniętych w 2020 r.zostały ujęte w poz. II pkt 1 programu "Kultura Odporna") - informacje: Joanna Gwóźdź, tel. 12 6161913; Grażyna Kaczmarek, tel. 12 6161920; kd.umk@um.krakow.pl  

 

2. Nabór ofert w ramach otwartych konkursów ofert: Kultura w sieci - informacje: Magdalena Grzyb, tel. 12 616 1482, kd.umk@um.krakow.pl  

   

III. Artyści i Twórcy indywidualni

 

1. Stypendia Twórcze Miasta Krakowa (rozstrzygnięcie konkursu) – informacje: Małgorzata Franus, tel. 12 616 1232, kd.umk@um.krakow.pl

 

2. Stypendia programu „Kultura Odporna” (zostały uruchomione w oparciu o uchwałę Rady Miasta Krakowa. Uchwała w sprawie ustanowienia w roku 2020 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.Rada Miasta Krakowa została podjęta na sesji RMK 29.04.2020) – informacje: Anna Florkowska, tel. 12 616 1947, kd.umk@um.krakow.pl

 

 

3. Nagrody Miasta Krakowa - informacje: Oliwia Topolska, tel. 12 616 1165, kd.umk@um.krakow.pl

 

4. Nagrody w dziedzinie literatury - informacje:  Katarzyna Jakubowiak, tel. 501 238 501, katarzyna.jakubowiak@biurofestiwalowe.pl

5. Nagroda teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego – informacje: Joanna Szulborska-Łukaszewicz, tel. 12 6161917, kd.umk@um.krakow.pl

 

 

6. Wsparcie dla lokalnych twórców i artystów poprzez instytucje kultury

   

a. Rezydencje artystyczne – informacje: Oliwia Topolska, tel. 12 616 1165, kd.umk@um.krakow.pl

 

    b. Zamówienia dzieł przez instytucje kultury - informacje: Joanna Hadam, tel. 12 616 1910, kd.umk@um.krakow.pl

 

    c. Partnerstwo dla muzyki 2:0  - informacje: Maja Łapuszyńska, tel. 501 238 455, mlapuszynska@biurofestiwalowe.pl

    d. Partnerstwo dla sztuk wizualnych - wsparcie dla sztuki, informacje: Marta Podsiadło, tel. 515 137 952, mpodsiadlo@biurofestiwalowe.pl  

 

IV. Wsparcie wybranych "przedsiębiorstw kulturalnych"

 

1. Wspieranie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych i antykwariatach

  • Księgarnie Odporne nabór wniosków do 21 kwietnia 2020 r. - informacje: Krzysztof Żwirski - tel. 698 064 197, kzwirski@biurofestiwalowe.pl  
  • Rozstzrygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.”
     

2. Wspieranie działalności kulturalnej w kinach studyjnych - informacje: Joanna Gwóźdź, tel. 12 6161913, kd.umk@um.krakow.pl

3. Fundusze regionalne dla filmu - informacje: Dariusz Nosal, tel. 508 120 413, dnosal@film-commission.pl  

4. Partnerstwo dla filmu - informacje: Dariusz Nosal, tel. 508 120 413, dnosal@film-commission.pl

5. Działalność galerii sztuki – informacje: Barbara Kiczek, tel. 12 6161918, kd.umk@um.krakow.pl

 

V. Instytucje kultury – informacje: Jadwiga Gutowska-Żyra, tel. 12 616 1916, kd.umk@um.krakow.pl

 

VI. Dodatkowe udogodnienia, możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających w sferze kultury

 

 Wsparcie w zakresie opłat czynszowych i innych należności związanych z najmem lub dzierżawą (lokale użytkowe z zasobu Gminy Miejskiej Kraków/ Skarbu Państwa; pracownie twórcze; lokale rezydencjalne) – informacje: Barbara Kiczek, tel. 12 616 1918, kd.umk@um.krakow.pl

 

 

Informacje na temat realizacji działań w zakresie „Kultury Odpornej” można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerami tel. podanymi poniżej, w godzinach 10.00 – 13.00.:

 

Organizacje pozarządowe, galerie sztuki i pracownie twórcze: 12 6161918; 12 6161920; 12 6161913

Stypendia programu „Kultura Odporna”: 12 6161947

Instytucje kultury: 12 6161916; 12 6161942

 

Do Państwa dyspozycji pozostaje także adres mailowy kd.umk@um.krakow.pl

(prosimy o sygnowanie maili w tytule „KO” bądź „Kultura Odporna”).

 

Aktualne dodatkowe informacje dotyczące działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z numerami telefonów