Dodatkowe informacje dotyczące działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Od 18 maja br. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców wyłącznie w zakresie spraw, które wymagają złożenia podpisu na dokumentacji w wersji papierowej tj. podpisania umowy lub innych dokumentów a także w przypadku konieczności dokonania uzgodnień w zakresie prowadzonej sprawy.

 

Obsługa odbywać się będzie w godzinach od 8: 00 do 15: 00, jedynie po wcześniejszej rezerwacji wizyty, której można dokonać pod numerem:

 

  1. Referat ds. Budżetu i Finansów, tel. 12 616 1921, 12 616 15 87
  2. Referat ds. Miejskich Instytucji Kultury i Współpracy Kulturalnej , tel. 12 616 1943
  3. Referat Ds. Dziedzictwa Kulturowego, tel. tel.12 616 1926, 12 616 1947
  4. Referat Ds. Mecenatu Kultury, tel. 12 616 19 13
  5. Referat Ds. Parków Kulturowych, tel. 12 616 11 29, 12 616 15 86
  6. Stanowisko Plastyka Miasta, tel. tel. 12 616 15 55

 

Przyjmowanie klientów przez dyrekcję Wydziału w sprawie skarg i wniosków w terminie od dnia 1 lipca br. po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod nr tel. 12 616 1922.

 

Prosimy jednak, ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę, aby w miarę możliwości korzystać z istniejących kontaktowych kanałów teleinformatycznych.

 

Nadal utrzymujemy system obsługi polegający na tym, że wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa można złożyć elektronicznie, bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika.

 

Więcej informacji: Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Krakowa w czasie stanu epidemicznego?

 

 

Zobacz także: PROGRAM KULTURA ODPORNA