Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

829

w sprawie zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości tj. części strychu budynku nr 13 przy ul. Romualda Traugutta w Krakowie – stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków – przebudowy i adaptacji na cele mieszkalne, przyłączenia zaadoptowanej powierzchni do lokalu mieszkalnego, ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży nowopowstałego lokalu oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

 

2020-04-01

obowiązujące

w realizacji

 

3360/2016

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ