Sporządzany plan LAS WITKOWICKI Logo
 

Powierzchnia planu - 276,5 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 lutego 2020 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LAS WITKOWICKI"

Termin składania wniosków do dnia 31 marca 2020 r.
Sposoby składania wniosków - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: Celem planu jest:
1) uwzględnienie aktualnych kierunków polityki przestrzennej Gminy Miejskiej Kraków;
2) zmiana sposobu zagospodarowania terenów ze względu na wskazania Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018 – 2040.


Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych