Sporządzany plan Półwsie Zwierzynieckie Logo
 

Powierzchnia planu - 51,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 8 listopada 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PÓŁWSIE ZWIERZYNIECKIE"

Termin składania wniosków do dnia 20 grudnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Do celów sporządzenia planu miejscowego obszaru "Półwsie Zwierzynieckie" należy:
1. Kształtowanie przestrzeni publicznych w oparciu o wysokie standardy estetyczne.
2. Regulacja planistyczna w zakresie przekształceń obszaru – określenie zasad zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego, w ramach uzupełnienia zachowanej tkanki miejskiej, bez tworzenia dominant przestrzennych.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych