Metadane zbioru danych: Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)

 

Nazwa:

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)

 

Opis:

dane przedmiotowe dotyczące jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek ewidencyjnech, budynków, użytków gruntowych, punktów granicznych, konturów klasyfikacyjnych

 

Podmiot odpowiedzialny za usługę/zbiór:

Urząd Miasta Krakowa

 

Publikujący:

Wydział Geodezji

 

Dostępne standardy usługi (nazwa rodzajowa usługi):

wms

 

Dostępne formaty:

formaty wyjściowe wms :bpm, jpeg, tiff, png, png8, png24, png32, gif, svg+xml

 

Słowa kluczowe:

MSIP, Działka ewidencyjna, Granica, Jednostka ewidencyjna, Ewidencja Gruntów i Budynków, Kataster, Kontur gleboznawczej klasyfikacji, Lokal, Mapa ewidencyjna, Punkt graniczny, Użytek gruntowy, Władający, Właściciel, Numer działki, usługa WMS

 

Adres zbioru/API:

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/EGIB_WMS/MapServer/WMSServer

 

Data aktualizacji (dla danych aktualizowanych automatycznie - częstotliwość aktualizacji):

aktualizacja codzienna, automatycznie na podstawie danych obiektowych z PZGiK - baza HD MSIP

 

Dokumentacja API:

https://msip.um.krakow.pl/uslugi/services/WMS/EGIB_WMS/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne warunki