BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Inspektor w Dziale Księgowości

(Nr ref. 46-19)

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a wybrano:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 

 

1. Anna Szczepańska    Kraków

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatki spełniły wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na tym stanowisku.