ZAKAMYCZE – Uchwały Rady Miasta Krakowa

   1. Uchwała Nr XVI/338/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakamycze":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały z załącznikiem graficznym  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu