BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg

(Nr ref. 38-19)

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie wybrano kandydata.

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko.