Wyniki kontroli finansowej 2019 r.

 

Lp Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Poradnia  Psychologiczno-Padagogiczna Nr 1ul. Chmielowskiego 1 Kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2017 r. WK-04.1711.03.2019
2 Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" ul.Parkowa 12 Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w 2017 r. z uwzględnieniem ostatniej inwentaryzacji WK-04.1711.02.2019
 3 Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" ul.Gertrudy 4 Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w 2017 r. WK-04.1711.09.2019
 4 Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul.Radziwiłłowska 8 B Gospodarka finansowa oraz ocena wiarygodności sprawozdań  za 2017 rok z uwzględnieniem ostatniej inwentaryzacji WK-04.1711.06.2019
5 Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 os.Złotej Jesieni 16 Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2018 z uwzględnieniem ostatniej inwentaryzacji WK-04.1711.11.2019
6 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 os.Szkolne 18 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej WK-04.1711.05.2019
7 Żłobek Samorządowy Nr 7 os.Zielone 28 Kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów w 2018 r WK-04.1711.16.2019
8 Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2  ul.Zamoyskiego 6 Kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2018 r. WK-04.1711.17.2019
9 Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ul.Półkole 11 Kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2018 r. WK-04.1711.13.2019
10

Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ul.Brzozowa 5

Kontrola problemowa realizacja wydatków budżetowych i funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2018 r. WK-04.1711.18.2019
11

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul . Aleksandry 17

Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2018 z uwzględnieniem ostatniej inwentaryzacji WK-04.1711.21.2019
12

Młodzieżowy Dom Kultury os. Tysiąclecia 15

Kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2018 r.

WK-04.1711.19.2019
13

XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Sądowa 4

Kontrola gospodarki finansowej oraz ocena wiarygodności sprawozdań za 2017 rok z uwzględnieniem ostatniej inwentaryzacji

WK-04.1711.12.2019
14

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ul.Kamieńskiego  49

Kontrola gospodarki finansowej oraz ocena wiarygodności sprawozdań za 2018 rok z uwzględnieniem ostatniej inwentaryzacji

WK-04.1711.14.2019
15

Żłobek Samorządowy nr 23 Ul.Słomiana 7

Kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów w 2018 r.

WK-04.1711.27.2019
16

Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Za Torem 22

Kontrola doraźna w zakresie wydatkowania środków publicznych w 2018 r.

WK-04.1711.10.2019
17

Młodzieżowy Dom Kultury Al.29 Listopada

Kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2018 r.

WK-04.1711.22.2019
18

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne 20

Kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2018 r.

WK-04.1711.24.2019
19

Szkoła Podstawowa Nr 153  ul.Na Błonie 15B

Kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów w 2018 r.

WK-04.1711.15.2019
20

Żłobek Samorządowy nr 13 os. Centrum A 12

Kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów w 2018 r

WK-04.1711.26.2019
21

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul.Rozrywki 1

Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r.

WK-04.1711.28.2019
22

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1  Al.Mickiewicza 5

Kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2018 r.

WK-04.1711.30.2019
23

VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7

Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r.

WK-04.1711.23.2019
24

Żłobek Samorządowy nr 28 ul.Kurczaba 21

 

Kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów w 2018 r

 

WK-04.1711.32.2019
25

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 os.Teatralne 35

 

Kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów w 2018 r

 

WK-04.1711.35.2019
26

Żłobek Samorządowy nr 12 "Bajkowy Domek" os.II Pułku Lotniczego 23

Kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów w 2018 r

WK-04.1711.33.2019
27

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul.Wietora 13-15

 

Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r.

 

WK-04.1711.31.2019