Dokument archiwalny

Program ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa - Krakowski program małej retencji wód opadowych na rok 2019

 

UCHWAŁA NR VIII/116/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1223/13 w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych''.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu Ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych” na rok 2019

Z dniem 1 października 2019 r. wstrzymuje się nabór wniosków w ramach programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych” z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2019 roku.

 


 

Zobacz także:

wniosek o udzielenie dotacji w roku 2019 dla beneficjentów nie będących przedsiębiorcą | pobierz wniosek w formacie word

wniosek o udzielenie dotacji w roku 2019 dla przedsiębiorców | pobierz wniosek w formacie word

wzór umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - RETENCJA 2019

 


Krakowski program małej retencji wód opadowych - ROK 2014 (strona archiwalna)

Krakowski program małej retencji wód opadowych - ROK 2015 (strona archiwalna)

Krakowski program małej retencji wód opadowych - ROK 2016 (strona archiwalna)

Krakowski program małej retencji wód opadowych - ROK 2017 (strona archiwalna)

Krakowski program małej retencji wód opadowych - ROK 2018 (strona archiwalna)

 


Rozliczenie dotacji:

wniosek o rozliczenie dotacji w roku 2019 dla beneficjentów nie będących przedsiębiorcą | pobierz wniosek w formacie word

 

wniosek o rozliczenie dotacji w roku 2019 dla przedsiębiorcy | pobierz wniosek w formacie word


Przyznane dotacje na rok 2019:

Listy zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa do realizacji na zasadach określonych w "Krakowskim programie małej retencji wód opadowych" wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - na rok 2019:

 

RETENCJA 1/2019 - lista z dnia 08.03.2019 r.

RETENCJA 3/2019 - lista z dnia 09.05.2019 r.

RETENCJA 5/2019 - lista z dnia 10.07.2019 r.

RETENCJA 6/2019 - lista z dnia 07.08.2019 r.

RETENCJA 8/2019 - lista z dnia 09.08.2019 r. zmieniająca listę nr 4/2019 z dnia 07.06.2019 r.

RETENCJA 9/2019 - lista z dnia 03.09.2019 r. zmieniająca listę nr 7/2019 z dnia 09.08.2019 r. zmieniająca listę nr 2/2019 z dnia 05.04.2019 r.

RETENCJA 10/2019 - lista z dnia 10.09.2019 r.

RETENCJA 12/2019 - lista z dnia 18.10.2019 r. zmieniająca listę nr 11/2019 z dnia 01.10.2019 r.

RETENCJA 13/2019 - lista z dnia 18.10.2019 r.