Zobacz też
Informacje tel 12 616 87-96
  Dokument archiwalny

  Program Ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa
  - Krakowski program małej retencji wód opadowych

   

  Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 przypadająca na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych wynosi 500 000 zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa odpowiedniej uchwały.

   

  UCHWAŁA NR VIII/116/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1223/13 w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych''. 


  Ogłoszenie o naborze wniosków w 2015 roku w ramach programu Ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa - „Krakowski program małej retencji wód opadowych”


  Zobacz także:


   

  Rozliczenie dotacji


   

  Przyznane dotacje na rok 2015:

   

  Listy zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa do realizacji na zasadach określonych w "Krakowskim programie małej retencji wód opadowych" wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - na rok 2015.


   

  Informacje:


  Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Ds. Udzielania Dotacji Celowych na Zadania z Zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  tel 12 616 8796; adres korespondencyjny: os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków
  wyślij maila