Zobacz też
Dokument archiwalny

Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa 2019

OGŁOSZENIE O ZWIĘKSZENIU LIMITU ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH DLA MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH DLA MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA LISTĘ REKOMENDOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA W RAMACH PROGRAMU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH DLA MIASTA KRAKOWA

 

Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych dla Miasta Krakowa został przyjęty Uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami.

  

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Punktach Informacyjno - Doradczych Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach:

- Rynek Podgórski 2 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30

- os. Zgody 2 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30 Punkt czasowo nieczynny

- ul. Wielicka 28a - od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30 - od 1 lipca 2019 r. Punkt czasowo nieczynny

 

Ogólna infolinia dostępna pod numerem tel. 12 616 8848

 


Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji - realizacja inwestycji w roku 2019:

  

 


  

Zobacz także:

 


 

 Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa - ROK 2018 (strona archiwalna)