Dokument archiwalny

Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa

 

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH DLA MIASTA KRAKOWA W ROKU 2018

 

W dniu 5 października br. zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące termomodernizację budynków, realizowaną na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, przyjętego uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej uchwałą.

 

Dotację zostały udzielone do 23 budynków na łączną kwotę 978 539,50 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Punktach Informacyjno - Doradczych Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach:

- Al. Powstania Warszawskiego 10 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 18:00

- os. Zgody 2 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30

- ul. Wielicka 28a - od poniedziałku do piątku w godz. 7:40 – 15:30

 

Ogólna infolinia dostępna pod numerem tel. 12 616 8848

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH DLA MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

 

 


Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - realizacja inwestycji w roku 2018:

 

 

 

 


 

 

Zobacz także: