UCHWAŁY RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
VI/2019 25-04-2019 VI/51/19 ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań do realizacji w ramach programu „Nowa Huta dziś !” w roku 2019   uchwała
VI/2019 25-04-2019 VI/50/19

przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2018

uchwała  załącznik1  załącznik2
VI/2019 25-04-2019 VI/49/19 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o montaż syfonów na przykanalikach odprowadzających wodę ze studzienek przed włączeniem do kanalizacji odbiorczej na całej długości ul. Cienistej  uchwała
VI/2019 25-04-2019 VI/48/19 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego  uchwała
VI/2019 25-04-2019 VI/47/19

wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o montaż azylu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Św. Rodziny, na wysokości Samorządowego Przedszkola nr 97

uchwała
V/2019 28-03-2019 V/46/19

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o utworzenie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 miejskiego programu adaptacji pomieszczeń po dawnych lokalach mieszkalnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa, na potrzeby tych placówek

uchwała
V/2019 28-03-2019 V/45/19

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o utworzenie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 miejskiego programu montażu i wymiany wind towarowych w przedszkolach samorządowych na terenie Krakowa

uchwała
V/2019 28-03-2019 V/44/19 zmiany uchwały Nr L/453/18 z dnia 19 lipca 2018 r. z późn. zm. w sprawie ostatecznego wykazu zadań w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019  uchwała
V/2019 28-03-2019 V/43/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o przeznaczenie środków finansowych w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 na projekt i budowę basenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 92 na osiedlu J. Strusia 19  uchwała
V/2019 28-03-2019 V/42/19

zmiany Uchwały Nr II/9/19 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Sportu i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
V/2019 28-03-2019 V/41/19

zmiany Uchwały Nr II/12/19 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
IV/2019 28-02-2019 IV/40/19 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce do prac w Radzie Budżetu Obywatelskiego uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/39/19

wskazania przedstawicieli dzielnicy do uczestniczenia w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy miejskiej Kraków zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/38/19 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019   uchwała
IV/2019 28-02-2019 IV/37/19 wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji, modernizacji i remontów parkingowych w Dzielnicy XVI Bieńczyce, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych  uchwała
IV/2019 28-02-2019 IV/36/19 korekty Uchwały Nr III/28/19 z dnia 30.01.2019 roku ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2020  uchwała
IV/2019 28-02-2019 IV/35/19 przyjęcia dzielnicowego programu pn.: „Dzielnicowy program robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c” (drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe) na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce   uchwała
IV/2019 28-02-2019 IV/34/19

przyjęcia dzielnicowego programu pn.: „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” na lata 2019 - 2023  

uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/33/19

przyjęcia dzielnicowego programu pn.: „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” na lata 2019 - 2023

uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/32/19 przyjęcia dzielnicowego programu pn.: „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2019 - 2023   uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/31/19 wyboru przewodniczącego Komisji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/30/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zabezpieczenie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 środków finansowych na modernizację oświetlenia na osiedlach Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim  uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/29/19

zmiany nazwy Komisji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi z terenu działania Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
III/2019 30-01-2019 III/28/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2020  uchwała
III/2019 30-01-2019 III/27/19 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019   uchwała
III/2019 30-01-2019 III/26/19 opinii projektu dla inwestycji pn.: „Budowa miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Bogusza w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia”  uchwała
III/2019 30-01-2019 III/25/19 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o montaż słupków drewnianych blokujących wjazd na teren zielony wzdłuż ulicy Bieńczyckiej przed nowymi blokami 15B, 15C, 15D oraz dokonanie nasadzeń  uchwała
III/2019 30-01-2019 III/24/19 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o ustawienie znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h na ul. Urbanowicza od wjazdu od strony ul. Dunikowskiego do strefy zamieszkania  uchwała
III/2019 30-01-2019 III/23/19 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019   uchwała
III/2019 30-01-2019 III/22/19 powołania Komisji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi z terenu działania Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2019 30-01-2019 III/21/19

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Promocji, Kultury i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
III/2019 30-01-2019 III/20/19 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2019 30-01-2019 III/19/19 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2019 30-01-2019 III/18/19

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
III/2019 30-01-2019 III/17/19

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
III/2019 30-01-2019 III/16/19

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
III/2019 30-01-2019 III/15/19

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
II/2019 03-01-2019 II/14/19 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/13/19 powołania Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/12/19 powołania Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/11/19 powołania Komisji Promocji, Kultury i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/10/19 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/9/19 powołania Komisji Edukacji, Sportu i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/8/19 powołania Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/7/19 powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/6/19 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/5/19 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/4/19 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/3/19 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/2/19 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
I/2018 17-12-2018 I/1/18 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała