UCHWAŁY RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XV/2019 12-12-2019 XV/108/19 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019 uchwała
XV/2019 12-12-2019 XV/107/19 wniosku do Rady Miasta Krakowa o nadanie kategorii drogi publicznej ulicy Królowej Bony w Krakowie uchwała
XV/2019 12-12-2019 XV/106/19 wniosku do Rady Miasta Krakowa o nadanie kategorii drogi publicznej ulicy Bogdana Łyszkiewicza w Krakowie uchwała
XV/2019 12-12-2019 XV/105/19

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na os. Kazimierzowskim 30 w Krakowie

uchwała

XIV/2019 28-11-2019 XIV/104/19 wniosku do Rady Miasta Krakowa o pozbawienie kategorii drogi publicznej ulicy Tomasza Janiszewskiego w Krakowie

uchwała

XIII/2019 24-10-2019 XIII/103/19 zmiany Uchwały Nr LII/470/18 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2020

uchwała

XIII/2019 24-10-2019 XIII/102/19 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019 uchwała
XIII/2019 24-10-2019 XIII/101/19 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym oraz budowa wjazdu na działkę nr 196/1 obr. 44 Nowa Huta, wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania) na działce nr 196/1 obr. 44 Nowa Huta przy ulicy Bulwarowej w Krakowie” uchwała
XII/2019 26-09-2019 XII/100/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wydanie zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi i innymi środkami transportu osobistego na terenie parków w Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XII/2019 26-09-2019 XII/99/19 opinii projektu organizacji ruchu na ul. Świętej Rodziny w Krakowie  uchwała
XII/2019 26-09-2019 XII/98/19 opinii możliwości zbycia działki nr 195 o pow. 0,0072 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w obrębie 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Odmogile  uchwała
XII/2019 26-09-2019 XII/97/19 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019   uchwała
XII/2019 26-09-2019 XII/96/19 wydania opinii dla propozycji lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych   uchwała
XII/2019 26-09-2019 XII/95/19 opinii dla propozycji reorganizacji „strefy zamieszkania” na ul. Urbanowicza   uchwała  załącznik
XII/2019 26-09-2019 XII/94/19 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o zakup fontann pływających typu światło i dźwięk nad Zalew Nowohucki   uchwała
XII/2019 26-09-2019 XII/93/19 opinii uzgodnienia trasy budowy oświetlenia w Krakowie, (obr. 8 j. ew. Nowa Huta) - „dobudowa oświetlenia na osiedlu Jagiellońskim 17”  uchwała
XII/2019 26-09-2019 XII/92/19 opinii uzgodnienia trasy budowy oświetlenia w Krakowie, (obr. 8 j. ew. Nowa Huta) - „budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI” – osiedle Przy Arce  uchwała
XII/2019 26-09-2019 XII/91/19 opinii uzgodnienia trasy budowy oświetlenia w Krakowie, (obr. 8 j. ew. Nowa Huta) - „budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI” – osiedle Kazimierzowskie  uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/90/19

korekty uchwały Nr IX/77/19 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 5 lipca 2019 r.w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w zadaniu inwestycyjnym planowanym przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2021

uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/89/19 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa w Krakowie o budowę nowych chodników na terenie Bieńczyc w ramach miejskiego zadania pn: „Program budowy chodników”   uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/88/19 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o remont chodnika   uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/87/19

wniosku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie o montaż pitników na terenie Bieńczyc

uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/86/19

zmiany Uchwały Nr II/7/19 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/85/19 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019   uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/84/19 podziału środków finansowych przeznaczonych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2020  uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/83/19 opinii dot. wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/82/19

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Zarządu Zieleni Miejskiej o utworzenie parku kieszonkowego na dz. nr 238/12 obr. 8 jedn. ew. Nowa Huta, na terenie zielonym pomiędzy ulicami J. Szajnowicza – Iwanowa, Por. Szczeklika, a al. Gen. W. Andersa

uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/81/19

wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/80/19

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części powierzchni dachu nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie na os. Złotej Jesieni 16, oznaczonej jako działka nr 56/1 obręb 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Miasta Kraków z firmą Orange Polska S.A

uchwała
XI/2019 29-08-2019 XI/79/19 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części powierzchni dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie położonego przy ul. Makuszyńskiego 19a, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70/5 obręb 9 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Kraków z firmą T-Mobile Polska S.A. uchwała
X/2019 02-08-2019 X/78/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o zmianę lokalizacji mającej powstać w budynku przy ul. Fatimskiej 8 noclegowni/ogrzewalni dla osób bezdomnych na inną lokalizację poza terenem Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
IX/2019 05-07-2019 IX/77/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w zadaniu inwestycyjnym planowanym przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2021  uchwała
IX/2019 05-07-2019 IX/76/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2020-2021  uchwała
IX/2019 05-07-2019 IX/75/19

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020

uchwała  załącznik
IX/2019 05-07-2019 IX/74/19 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019   uchwała
IX/2019 05-07-2019 IX/73/19 powołania Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
IX/2019 05-07-2019 IX/72/19 zmiany nazwy i zakresu działania Komisji Edukacji, Sportu i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce   uchwała
IX/2019 05-07-2019 IX/71/19 wniosku do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o likwidację ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż bloku os. Kalinowe 10 i przywrócenie ciągu pieszego  uchwała
IX/2019 05-07-2019 IX/70/19

wniosku do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o wyznaczenie oznakowanego przejścia dla pieszych na ulicy J. Szajnowicza – Iwanowa prowadzącego od bloku os. Przy Arce 5 do bloku os. Kazimierzowskiego 3 (na wysokości kiosku Ruchu)

uchwała
VIII/2019 27-06-2019 VIII/69/19 wyrażenia opinii dot. projektu w ramach inicjatywy lokalnej pt. Ogródek „Dla Sąsiadki” uchwała
VIII/2019 27-06-2019 VIII/68/19 wyrażenia opinii dot. projektu w ramach inicjatywy lokalnej pt. Nowa zieleń przyuliczna „Piękna Fatimska” uchwała
VIII/2019 27-06-2019 VIII/67/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o ujęcie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 środków na wykonanie przebudowy ul. Fatimskiej uchwała
VIII/2019 27-06-2019 VIII/66/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o ujęcie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 remontu nakładkowego ulic na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
VIII/2019 27-06-2019 VIII/65/19 udziału w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” uchwała
VII/2019 30-05-2019 VII/64/19 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o zwiększenie ilości punktów wypożyczalni rowerów miejskich na terenie dzielnicy Bieńczyce  uchwała
VII/2019 30-05-2019 VII/63/19

wniosku do Wydziału Skarbu Miasta i Zarządu Dróg Miasta Krakowa o wykupienie działki wzdłuż pasa drogowego i budowę chodnika przy ul. Bulwarowej

uchwała
VII/2019 30-05-2019 VII/62/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w zadaniu inwestycyjnym planowanym przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2021  uchwała
VII/2019 30-05-2019 VII/61/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o przedłużenie terminu rozliczenia dofinansowania wymiany kotłów węglowych na ekologiczne dla mieszkańców ul. Podrzecze  uchwała
VII/2019 30-05-2019 VII/60/19

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji psiego wybiegu na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
VII/2019 30-05-2019 VII/59/19 opinii zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pt. "Wybieg dla psów- Psi zakątek w Bieńczycach"  uchwała
VII/2019 30-05-2019 VII/58/19 opinii dot. wprowadzenia oznakowania D-3 „Droga jednokierunkowa” na ul. Anny Jagiellonki, na odcinku od ul. Obrońców Krzyża do bloku os. Jagiellońskie 3  uchwała
VII/2019 30-05-2019 VII/57/19 opinii dot. wprowadzenia oznakowania „Strefa Ruchu” na ul. Franciszka Ptaka uchwała
VII/2019 30-05-2019 VII/56/19 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2020  uchwała  załącznik
VII/2019 30-05-2019 VII/55/19 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019   uchwała
VII/2019 30-05-2019 VII/54/19

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na os. Kazimierzowskim 30 w Krakowie

uchwała
VII/2019 30-05-2019 VII/53/19 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części powierzchni dachu budynku położonego przy ul. Makuszyńskiego 19A na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70/5, obręb 9 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków z firmą P4 Sp. z o. o pod stację bazową telefonii komórkowej  

uchwała

VII/2019 30-05-2019 VII/52/19

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o utworzenie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 miejskiego programu dostosowania budynków placówek oświatowych do przepisów ppoż.

uchwała
VI/2019 25-04-2019 VI/51/19 ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań do realizacji w ramach programu „Nowa Huta dziś !” w roku 2019   uchwała
VI/2019 25-04-2019 VI/50/19

przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2018

uchwała  załącznik1  załącznik2
VI/2019 25-04-2019 VI/49/19 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o montaż syfonów na przykanalikach odprowadzających wodę ze studzienek przed włączeniem do kanalizacji odbiorczej na całej długości ul. Cienistej  uchwała
VI/2019 25-04-2019 VI/48/19 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego  uchwała
VI/2019 25-04-2019 VI/47/19

wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o montaż azylu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Św. Rodziny, na wysokości Samorządowego Przedszkola nr 97

uchwała
V/2019 28-03-2019 V/46/19

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o utworzenie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 miejskiego programu adaptacji pomieszczeń po dawnych lokalach mieszkalnych w placówkach oświatowych na terenie Krakowa, na potrzeby tych placówek

uchwała
V/2019 28-03-2019 V/45/19

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o utworzenie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 miejskiego programu montażu i wymiany wind towarowych w przedszkolach samorządowych na terenie Krakowa

uchwała
V/2019 28-03-2019 V/44/19 zmiany uchwały Nr L/453/18 z dnia 19 lipca 2018 r. z późn. zm. w sprawie ostatecznego wykazu zadań w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019  uchwała
V/2019 28-03-2019 V/43/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o przeznaczenie środków finansowych w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 na projekt i budowę basenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 92 na osiedlu J. Strusia 19  uchwała
V/2019 28-03-2019 V/42/19

zmiany Uchwały Nr II/9/19 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Sportu i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
V/2019 28-03-2019 V/41/19

zmiany Uchwały Nr II/12/19 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
IV/2019 28-02-2019 IV/40/19 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce do prac w Radzie Budżetu Obywatelskiego uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/39/19

wskazania przedstawicieli dzielnicy do uczestniczenia w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy miejskiej Kraków zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/38/19 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019   uchwała
IV/2019 28-02-2019 IV/37/19 wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji, modernizacji i remontów parkingowych w Dzielnicy XVI Bieńczyce, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych  uchwała
IV/2019 28-02-2019 IV/36/19 korekty Uchwały Nr III/28/19 z dnia 30.01.2019 roku ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2020  uchwała
IV/2019 28-02-2019 IV/35/19 przyjęcia dzielnicowego programu pn.: „Dzielnicowy program robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c” (drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe) na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce   uchwała
IV/2019 28-02-2019 IV/34/19

przyjęcia dzielnicowego programu pn.: „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” na lata 2019 - 2023  

uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/33/19

przyjęcia dzielnicowego programu pn.: „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” na lata 2019 - 2023

uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/32/19 przyjęcia dzielnicowego programu pn.: „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2019 - 2023   uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/31/19 wyboru przewodniczącego Komisji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/30/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zabezpieczenie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 środków finansowych na modernizację oświetlenia na osiedlach Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim  uchwala
IV/2019 28-02-2019 IV/29/19

zmiany nazwy Komisji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi z terenu działania Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
III/2019 30-01-2019 III/28/19 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2020  uchwała
III/2019 30-01-2019 III/27/19 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019   uchwała
III/2019 30-01-2019 III/26/19 opinii projektu dla inwestycji pn.: „Budowa miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Bogusza w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładką kolidującego uzbrojenia”  uchwała
III/2019 30-01-2019 III/25/19 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o montaż słupków drewnianych blokujących wjazd na teren zielony wzdłuż ulicy Bieńczyckiej przed nowymi blokami 15B, 15C, 15D oraz dokonanie nasadzeń  uchwała
III/2019 30-01-2019 III/24/19 wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o ustawienie znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h na ul. Urbanowicza od wjazdu od strony ul. Dunikowskiego do strefy zamieszkania  uchwała
III/2019 30-01-2019 III/23/19 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019   uchwała
III/2019 30-01-2019 III/22/19 powołania Komisji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi z terenu działania Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2019 30-01-2019 III/21/19

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Promocji, Kultury i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
III/2019 30-01-2019 III/20/19 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2019 30-01-2019 III/19/19 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2019 30-01-2019 III/18/19

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
III/2019 30-01-2019 III/17/19

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
III/2019 30-01-2019 III/16/19

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
III/2019 30-01-2019 III/15/19

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

uchwała
II/2019 03-01-2019 II/14/19 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/13/19 powołania Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/12/19 powołania Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/11/19 powołania Komisji Promocji, Kultury i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/10/19 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/9/19 powołania Komisji Edukacji, Sportu i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/8/19 powołania Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/7/19 powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/6/19 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/5/19 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/4/19 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/3/19 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2019 03-01-2019 II/2/19 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
I/2018 17-12-2018 I/1/18 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała