Dokument archiwalny

Raport o stanie Miasta 2017

 

 

 

 Raport o Stanie Miasta 2017 – całość pdf 11,8 MB

 

Wstęp pdf 216 kB

Rozdział I. O Krakowie i krakowianach pdf 133 kB

Rozdział II. Zagospodarowanie przestrzenne pdf 96 kB

Rozdział III. Ochrona środowiska i rolnictwo pdf 113 kB

Rozdział IV. Transport i komunikacja pdf 147 kB

Rozdział V. Gospodarka komunalna pdf 159 kB

Rozdział VI. Gospodarka i turystyka pdf 521 kB

Rozdział VII. Szkolnictwo wyższe, nauka i postęp technologiczny pdf 240 kB

Rozdział VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe pdf 221 kB

Rozdział IX. Edukacja pdf 174 kB

Rozdział X. Mieszkalnictwo pdf 114 kB

Rozdział XI. Zdrowie i pomoc społeczna pdf 280 kB

Rozdział XII. Bezpieczeństwo publiczne pdf 210 kB

Rozdział XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja pdf 131 kB

Rozdział XIV. Majatek i budżet miasta pdf 195 kB

Rozdział XV. Zarządzanie samorządowe pdf 226 kB

Rozdział XVI. Komunikacja społeczna pdf 137 kB

Rysunki pdf 9 648 kB