Dokument archiwalny

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA

2 GRUDNIA 2018 R.


 

 

ZARZĄDZENIA MIEJSKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

  

Zarządzenie Nr
Z dnia W sprawie
Pliki do pobrania [pdf]
Uwagi
29/2018 07-12-2018 podania do publicznej wiadomości obwieszczenia dotyczącego zbiorczych wyników wyborów do Rad Dzielnic w Krakowie, zarządzonych na dzień 2 grudnia 2018 roku

 

Zarządzenie Nr 29/2018

 

Załącznik - obwieszczenie zbiorcze wyniki wyborów

 

 
28/2018 02-12-2018 zmiany Zarządzenia Nr 20/2018 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Zarządzenie Nr 28/2018

 

Załącznik - składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 
27/2018 30-11-2018 zmiany Zarządzenia Nr 15/2018 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 27/2018

 
26/2018 30-11-2018 zmiany Zarządzenia Nr 20/2018 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Zarządzenie Nr 26/2018

 

Załącznik - składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 
25/2018 30-11-2018 ustalenia wzoru zaświadczenia o wyborze

 

Zarządzenie Nr 25/2018

 

Załącznik Nr 1 - wzór zaświadczenia o wyborze na członka Rady Dzielnicy

 

 
24/2018 19-11-2018 zmiany Zarządzenia Nr 15/2018 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 24/2018

 
23/2018 09-11-2018 ustalenia Wytycznych dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych (cz. II) dotyczących organizacji, przeprowadzenia, obliczenia oraz ustalenia wyników wyborów do Rad Dzielnic w Krakowie i dla Obwodowych Komisji Wyborczych dotyczących organizacji, przeprowadzenia, obliczenia oraz ustalenia wyników głosowania w wyborach do Rad Dzielnic w Krakowie zarządzonych na niedzielę 2 grudnia 2018 roku

 

Zarządzenie Nr 23/2018

 

Załącznik nr 1 - Wytyczne dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych w sprawie organizacji, przeprowadzenia, obliczenia oraz ustalenia wyników wyborów do Rad Dzielnic (Załącznik nr 1 do Wytycznych dla DKW cz. II - uchwała DKW w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania)

 

Załącznik nr 2 - Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych dotyczące organizacji, przeprowadzenia, obliczenia oraz ustalenia wyników głosowania w wyborach do Rad Dzielnic

 

 
22/2018 09-11-2018 wzorów protokołów głosowania i ustalania wyników wyborów

 

Zarządzenie Nr 22/2018

 

Załącznik nr 1 - protokół ustalania wyników wyborów dla 21 okręgów wyborczych

 

Załącznik nr 2 - protokół ustalania wyników wyborów dla 15 okręgów wyborczych

 

Załącznik nr 3 - protokół głosowania

 

 
21/2018 07-11-2018 ustalenia wzoru i zarządzenia druku kart do głosowania

 

Zarządzenie Nr 21/2018

 

Załącznik - wzór karty do głosowania

 

 
20/2018 07-11-2018 powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Zarządzenie Nr 20/2018

 

Załącznik - składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

zmienione Zarządzeniem Nr 26/2018,

zmienione Zarządzeniem Nr 28/2018

 

19/2018 07-11-2018 zlecenia druku obwieszczeń zawierających dane o kandydatach na członków Rady wraz z oznaczeniami oraz dane o tym, w których okręgach będą przeprowadzone głosowania

 

Zarządzenie Nr 19/2018

 

Załącznik nr 1 – Dzielnica I Stare Miasto

 

Załącznik nr 2 – Dzielnica II Grzegórzki

 

Załącznik nr 3 – Dzielnica III Prądnik Czerwony

 

Załącznik nr 4 – Dzielnica IV Prądnik Biały

 

Załącznik nr 5 – Dzielnica V Krowodrza

 

Załącznik nr 6 – Dzielnica VI Bronowice

 

Załącznik nr 7 – Dzielnica VII Zwierzyniec

 

Załącznik nr 8 – Dzielnica VIII Dębniki

 

Załącznik nr 9 – Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

 

Załącznik nr 10 – Dzielnica X Swoszowice

 

Załącznik nr 11 – Dzielnica XI Podgórze Duchackie

 

Załącznik nr 12 – Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

 

Załącznik nr 13 – Dzielnica XIII Podgórze

 

Załącznik nr 14 – Dzielnica XIV Czyżyny

 

Załącznik nr 15 – Dzielnica XV Mistrzejowice

 

Załącznik nr 16 – Dzielnica XVI Bieńczyce

 

Załącznik nr 17 – Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

 

Załącznik nr 18 – Dzielnica XVIII Nowa Huta

 

 
18/2018 25-10-2018 upoważnienia przez Miejskiego Komisarza Wyborczego Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Dzielnicowych Komisji Wyborczych do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania

Zarządzenie Nr 18/2018

 
17/2018 18-10-2018 utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Zarządzenie Nr 17/2018

 

Załącznik nr 1 – Dzielnica I Stare Miasto

 

Załącznik nr 2 – Dzielnica II Grzegórzki

 

Załącznik nr 3 – Dzielnica III Prądnik Czerwony

 

Załącznik nr 4 – Dzielnica IV Prądnik Biały

 

Załącznik nr 5 – Dzielnica V Krowodrza

 

Załącznik nr 6 – Dzielnica VI Bronowice

 

Załącznik nr 7 – Dzielnica VII Zwierzyniec

 

Załącznik nr 8 – Dzielnica VIII Dębniki

 

Załącznik nr 9 – Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

 

Załącznik nr 10 – Dzielnica X Swoszowice

 

Załącznik nr 11 – Dzielnica XI Podgórze Duchackie

 

Załącznik nr 12 – Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

 

Załącznik nr 13 – Dzielnica XIII Podgórze

 

Załącznik nr 14 – Dzielnica XIV Czyżyny

 

Załącznik nr 15 – Dzielnica XV Mistrzejowice

 

Załącznik nr 16 – Dzielnica XVI Bieńczyce

 

Załącznik nr 17 – Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

 

Załącznik nr 18 – Dzielnica XVIII Nowa Huta

 

 
16/2018 18-10-2018 zmiany Zarządzenia Nr 15/2018 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 16/2018

 
15/2018 09-10-2018 powołania składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 15/2018

zmienione Zarządzeniem Nr 16/2018,

zmienione Zarządzeniem Nr 24/2018,

zmienione Zarządzeniem Nr 27/2018

14/2018 02-10-2018 określenia wzoru wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, wzoru zgody na przyjęcie pełnomocnictwa oraz wzoru aktu pełnomocnictwa

 

Zarządzenie Nr 14/2018

 

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 

Załącznik nr 2 - Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 

Załącznik nr 3 - Wzór aktu pełnomocnictwa do głosowania

 

 
13/2018 02-10-2018 przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 13/2018

 
12/2018 02-10-2018 ustalenia Wytycznych dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych (cz. I) w zakresie rejestrowania kandydatów na członków rad dzielnic, wydawania zaświadczeń dla mężów zaufania oraz udzielania pełnomocnictw do głosowania w wyborach zarządzonych na niedzielę 2 grudnia 2018 roku

 

Zarządzenie Nr 12/2018

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Wytyczne Miejskiego Komisarza Wyborczego dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych (cz. I)

 

Załącznik nr 1 do Wytycznych - Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kandydata na członka Rady Dzielnicy

 

Załącznik nr 2 do Wytycznych - Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia kandydata na członka Rady

 

Załącznik nr 3 do Wytycznych - Uchwała o stwierdzeniu nieważności zgłoszenia na kandydata na członka Rady

 

Załącznik nr 4 do Wytycznych - Protokół rejestracji kandydata na członka Rady

 

Załącznik nr 5 do Wytycznych - Uchwała w sprawie ustalenia rejestru kandydatów na członków Rady Dzielnicy dla 21 okręgów wyborczych

 

Załącznik nr 6 do Wytycznych - Uchwała w sprawie ustalenie rejestru kandydatów na członków Rady Dzielnicy dla 15 okręgów wyborczych

 

Załącznik nr 7 do Wytycznych - Uchwała w sprawie nie przeprowadzania wyborów w okręgu

 

Załącznik nr 8 do Wytycznych - Uchwała w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z rejestru kandydatów

 

Załącznik nr 9 do Wytycznych - Uchwała w sprawie uznania za wybranego na członka Rady jednego zarejestrowanego kandydata

 

Załącznik nr 10 do Wytycznych - Protokół z obsadzenia mandatu członka Rady bez głosowania

 

 
11/2018 02-10-2018 określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia dla męża zaufania oraz wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

 

Zarządzenie Nr 11/2018

 

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie zaświadczenia dla męża zaufania

 

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie dla męża zaufania

 

 
10/2018 02-10-2018 publikacji obwieszczeń o granicach i numerach okręgów oraz siedzibach Dzielnicowych Komisji Wyborczych

 

Zarządzenie Nr 10/2018

 

Załącznik nr 1 – Dzielnica I Stare Miasto

 

Załącznik nr 2 – Dzielnica II Grzegórzki

 

Załącznik nr 3 – Dzielnica III Prądnik Czerwony

 

Załącznik nr 4 – Dzielnica IV Prądnik Biały

 

Załącznik nr 5 – Dzielnica V Krowodrza

 

Załącznik nr 6 – Dzielnica VI Bronowice

 

Załącznik nr 7 – Dzielnica VII Zwierzyniec

 

Załącznik nr 8 – Dzielnica VIII Dębniki

 

Załącznik nr 9 – Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

 

Załącznik nr 10 – Dzielnica X Swoszowice

 

Załącznik nr 11 – Dzielnica XI Podgórze Duchackie

 

Załącznik nr 12 – Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

 

Załącznik nr 13 – Dzielnica XIII Podgórze

 

Załącznik nr 14 – Dzielnica XIV Czyżyny

 

Załącznik nr 15 – Dzielnica XV Mistrzejowice

 

Załącznik nr 16 – Dzielnica XVI Bieńczyce

 

Załącznik nr 17 – Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

 

Załącznik nr 18 – Dzielnica XVIII Nowa Huta

 

 
9/2018 02-10-2018 ustalenia wzorów zgłoszenia kandydata na członka Rady oraz oświadczenia składanego przez kandydata na członka Rady i oświadczenia partii (organizacji) popierającej kandydata

 

Zarządzenie Nr 9/2018

 

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata na członka Rady

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie składane przez kandydata na członka Rady oraz oświadczenie partii (organizacji) popierającej kandydata

 

 
8/2018 02-10-2018 ustalenia liczby wybieranych członków Rady

Zarządzenie Nr 8/2018

 
7/2018 02-10-2018 ustalenia dyżurów Dzielnicowych Komisji Wyborczych dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady

Zarządzenie Nr 7/2018

 
6/2018 29-08-2018 ustalenia terminu, miejsca i godziny przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 6/2018

 
5/2018 29-08-2018 określenia wzorów zgłoszenia wraz z oświadczeniami kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Dzielnicowych Komisji Wyborczych

 

Zarządzenie Nr 5/2018

 

Załącznik nr 1 - zgłoszenie kandydata na członka Dzielnicowej Komisji Wyborczej 

 

Załącznik nr 2 - zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 
4/2018 10-08-2018 ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic

 

Zarządzenie Nr 4/2018

 

Załącznik nr 1 – Dzielnica I Stare Miasto

 

Załącznik nr 2 – Dzielnica II Grzegórzki

 

Załącznik nr 3 – Dzielnica III Prądnik Czerwony

 

Załącznik nr 4 – Dzielnica IV Prądnik Biały

 

Załącznik nr 5 – Dzielnica V Krowodrza

 

Załącznik nr 6 – Dzielnica VI Bronowice

 

Załącznik nr 7 – Dzielnica VII Zwierzyniec

 

Załącznik nr 8 – Dzielnica VIII Dębniki

 

Załącznik nr 9 – Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

 

Załącznik nr 10 – Dzielnica X Swoszowice

 

Załącznik nr 11 – Dzielnica XI Podgórze Duchackie

 

Załącznik nr 12 – Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

 

Załącznik nr 13 – Dzielnica XIII Podgórze

 

Załącznik nr 14 – Dzielnica XIV Czyżyny

 

Załącznik nr 15 – Dzielnica XV Mistrzejowice

 

Załącznik nr 16 – Dzielnica XVI Bieńczyce

 

Załącznik nr 17 – Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

 

Załącznik nr 18 – Dzielnica XVIII Nowa Huta

 

 
3/2018 09-08-2018 ustalenia wzoru pieczęci Dzielnicowych Komisji Wyborczych, Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Komisji Odwoławczej

Zarządzenie Nr 3/2018

 
2/2018 09-08-2018 wykazu oznaczeń akt i symboli spraw prowadzonych w Biurze Wyborczym w związku z przeprowadzaniem wyborów do Rad Dzielnic w 2018 r. Zarządzenie Nr 2/2018  
1/2018 09-08-2018 powołania Biura Wyborczego do obsługi organizacyjno-administracyjnej Miejskiego Komisarza Wyborczego Zarządzenie Nr 1/2018