BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105

im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie

 

 

Zapraszamy również na naszą domową stronę: www.sp105.edu.pl

Infomacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

 W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

 Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 Sekretariat Szkoły jest czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00