BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

Informacje o jednostce


Nazwa: Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
Symbol: DPSRO
Adres: ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków
Telefon: +48124119400, +48124105326
Faks: 12 410 53 25
Email: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl
WWW: http://www.dps.mcpu.krakow.pl
Zakres działania: Dom Pomocy Społecznej
Władze:
Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski
Główny Księgowy mgr Leszek Szopa
Kierownik Działu Terapeutyczno- Opiekuńczego mgr Ewa Kujawińska

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR DARIUSZ ŻEBROWSKI
Osoba publikująca:
MATEUSZ KASPRZAK
Data wytworzenia:
2014-01-10
Data publikacji:
2017-02-03
Data aktualizacji:
2017-06-21