BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

Informacje o jednostce


Nazwa: Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
Symbol: DPSRO
Adres: ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków
Telefon: +48124119400, +48124105326
Faks: 12 410 53 25
Email: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl
WWW: http://www.dps.mcpu.krakow.pl
Zakres działania: Dom Pomocy Społecznej
Władze:
Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski
Główny Księgowy mgr Leszek Szopa
Kierownik Działu Terapeutyczno- Opiekuńczego mgr Ewa Kujawińska