BIP MJO - Centrum Młodzieży

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR. H. JORDANA W KRAKOWIE

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

DYREKCJA

 • dyrektor: Bartłomiej Kocurek

 • zastępca dyrektora: Alicja Nowak-Müller

 • zastępca dyrektora: Monika Godek

 

PRACOWNIE I ZESPOŁY PROGRAMOWE

 • Pracownia plastyki, rękodzieła, fotografii i filmu animowanego

 • Pracownia teatru i tańca

 • Pracownia muzyki

 • Pracownia „Małe Słowianki"

 • Pracownia „Akademia Twórczego Przedszkolaka"

 • Pracownia kultury, nauki i informacji

 • Pracownia sportu

 • Zespół ds. promocji, organizacji imprez i współpracy międzynarodowej

 • Kino Studyjne Paradox

 

ADMINISTRACJA

 • sekretariat CM, tel. 12 430 00 15, 12 422 44 42, e-mail: sekretariat@cmjordan.krakow.pl

 • Zespół administracji i obsługi

 • Zespół księgowy

 • Kadry

   

FILIE

 • Filia nr 1 Centrum Młodzieży – Ośrodek Edukacji Obywatelskiej

ul. Topolowa 22, 31-506 Kraków

tel.: 12 259 49 37, fax: 12 422 52 05, e-mail: info@patriotycznykrakow.pl

 • Filia nr 2 Centrum Młodzieży - Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych

33-388 Gołkowice Górne 163 k. Starego Sącza

tel./fax: 18 446 33 21, e-mail: biuro@jordanova.pl

 

Więcej informacji na temat oferty zajęć stałych oraz innych formach pracy z dziećmi i młodzieżą w CM można znaleźć na stronie: www.cmjordan.krakow.pl