BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa


 

 


ul. Centralna 53
31-586 Kraków
tel. (centrala): 12 616-7000
fax: 12 616-7417
email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

http://www.zdmk.krakow.pl

 

 


W związku z podjęciem w dniu 29 sierpnia 2018 r. Uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920) informujemy, iż z dniem 1 listopada 2018r. zmianie ulega nazwa jednostki na Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

 


Uchwała nr XXI/341/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/594/08 Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-29 11:26:36
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2019-09-23 11:38:24
BARBARA KRAWCZYK
 Edycja
2018-12-31 14:50:35
BARBARA KRAWCZYK
 Edycja
2018-11-09 15:21:29
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2018-10-31 15:46:54
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2018-01-30 10:27:18
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2018-01-30 10:27:13
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2015-12-15 08:27:55
ANNA DOMINIAK
 Edycja
2015-08-05 10:46:52
ANNA DOMINIAK
 Edycja
2015-08-03 13:36:08
ANNA DOMINIAK
 Edycja