BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego

Kraków, ul. Konfederacka 12

 
 

Serdecznie zapraszamy dzieci pięcio i sześcioletnie do oddziału zerowego, a dzieci sześcio i siedmioletnie do klas pierwszych.

Zapewniamy wszystkim uczniom:

 • miłą, rodzinną atmosferę
 • bezpieczeństwo i mało liczne klasy
 • naukę języka angielskiego oraz informatyki od klasy I w nowoczesnej pracowni współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • naukę w klasach tradycyjnych oraz integracyjnych
 • rozwijanie zainteresowań (teatralnych, muzycznych, plastycznych, dziennikarskich, ekologicznych, sportowych)
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę
 • programy autorskie
 • promocję zdrowia
 • wyjazdy na zieloną szkołę
 • wyjazdy zagraniczne - językowe
 • specjalistyczną opiekę (logopeda, psycholog, pedagog)
 • domowe obiady w stołówce
 • świetlicę szkolną czynną od 7.00 - 17.00
 • dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną

Nasi uczniowie osiągali bardzo wysokie wyniki na testach po klasie 6!!!

POSIADAMY:

KURATORYJNY CERTYFIKAT NR 13 "SZKOŁY WYRÓŻNIONEJ ZA WYCHOWANIE"

CERTYFIKAT "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

CERTYFIKAT "SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW"

CERTYFIKAT "WIELKIEGO SERCA" ZA POMOC NA RZECZ ZWIERZĄT

CERTYFIKAT "RYCERZE ZIEMI"

CERTYFIKAT "NAUKA CZYTANIA I PSANIA METODĄ ORTOGRAFFITI" - POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI

CERTYFIKAT "ODBLASKOWA SZKOŁA" ZA PROPAGOWANIE IDEI BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NA DRODZE

 

 Zapraszamy do naszej strony szkolnej: http://sp30krakow.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.