BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

 

Archiwum


Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na wolne stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „BUNKIER SZTUKI” w Krakowie, 31 – 011 Kraków, pl. Szczepański 3a


Ogłoszenie o Przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Wytyczne Projektowe

ZAŁĄCZNIKI:

[1.] Koncepcja Architektoniczna przebudowy i rozbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie - projekt konkursowy (oprac.: KWK Promes, główny projektant: mgr inż. arch. Robert Konieczny, 2016.)

[2.] Opinia do pracy konkursowej nagrodzonej I miejscem - KWK Promes (oprac. Sąd Konkursowy, Przewodniczący: arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski, 13.10.2016 r.)

[3.] Wnioski pokonkursowe - konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie (oprac. Sąd Konkursowy, Przewodniczący: Jerzy Szczepanik-Dzikowski, 13.10.2016 r.)

[4.] Koncepcja etapowania inwestycji - w oparciu o koncepcję architektoniczną KWK Promes i uwagi Zamawiającego (oprac. dr inż. arch. Wojciech Wicher, 08.05.2017 r.)

[5.] Wytyczne Konserwatorskie Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (dr inż. arch. Jan Janczykowski, pismo WUOZ w Krakowie z dn. 23.03.2016 r.)

[6.] Opinia Konserwatorska Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (dr inż. arch. Jan Janczykowski, pismo WUOZ w Krakowie z dn. 08.06.2017 r.)

[7.] Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, skala 1:500 (oprac.: mgr inż. Roman Dziedzic, GEOLOT, grudzień 2015)

[8.] Mapa sytuacyjno-wysokościowa uszczegółowiona, skala 1:200 (oprac. mgr inż. Roman Dziedzic, GEOLOT, grudzień 2015)

[9.] Mapa sytuacyjno-wysokościowa z granicami inwestycji, skala 1:200 (oprac. mgr inż. Roman Dziedzic, GEOLOT, grudzień 2015, dr inż. arch. Wojciech Wicher, luty 2016)

[10.] Wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej, skala 1:500 (wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, październik 2015)

[11.] Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów, skala 1:1000 z wypisem z Rejestru gruntów (Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, październik 2015)

[12.] Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana (oprac. KRAKSURV, grudzień 2015 r.)

[13.] Zbiorcza opinia konstrukcyjna [13.1] z suplementem [13.2] (oprac.mgr inż. Roman Paruch, mgr inż. Piotr Sikora, mgr. inż. Piotr Kramarz, grudzień 2015/luty 2016)

[14.] Opinia dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego z zaleceniami (oprac. mgr inż. Andrzej Migas, mgr inż. Krzysztof Zając, luty 2016)

[15.] Opinia dendrologiczna [15.1] wraz z zaleceniami [15.2] (oprac. dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek, grudzień 2015/luty 2016)

[16.] Sondażowe badania archeologiczne (oprac. mgr Krzysztof Mazur, AUCISSA, grudzień 2015/luty 2016)

[17.] Opinia geotechniczna (oprac. mgr inż. Kamil Wroński, GEOMAX, czerwiec 2017)

[18.] Analiza warunków gruntowo-wodnych posadowienia (oprac. mgr inż. Kamil Wroński, czerwiec 2017)

[19.] Tekst kompletny ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kraków - Stare Miasto [19.1] z wyrysem z planu [19.2] (Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, 2016)

[20.] Wyciąg z ustaleń Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Kraków - Stare Miasto (oprac. dr inż. arch. Wojciech Wicher, luty 2016)

[21.] Wybór zdjęć archiwalnych (oprac. Galeria Szuki Współczesnej Bunkier SZtuki, grudzień 2015)

[22.] Informacja o prawach zamawiającego do Koncepcji


Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. Promocji i Mediów społecznościowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. Promocji i Mediów społecznościowych


Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko Rzecznika Prasowego

Nabór na stanowisko Rzecznika Prasowego


Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego


Nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowo-projektowych


Rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie


Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. promocji i mediów społecznościowych

Nabór na stanowisko Specjalistki/Specjalisty ds. promocji i mediów społecznościowych


Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko Edukatorki/Edukatora

Nabór na stanowisko Edukatorki/Edukatora


Ogłoszenie o zakończeniu naboru na stanowisko kierownika/kierowniczki działu promocji, wydawnictw i fundraisingu

Nabór na stanowisko kierownika / kierowniczki działu promocji, wydawnictw i fundraisingu


Ogłoszenie o zakończeniu naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zespołu Realizacji Projektów


Ogłoszenie o wyniku Konkursu na stanowisko Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki


Ogłoszenie o naborze - Kierownik Zespołu Realizacji Projektów


Ogłoszenie o zakończeniu naboru na wolne stanowisko pracy - p.o. Rzecznika prasowego


Ogłoszenie o naborze - p. o. Rzecznika Prasowego


OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "BUNKIER SZTUKI" W KRAKOWIE


Ogłoszenie o zakończeniu naboru na wolne stanowisko pracy - Pełniący obowiązki Głównego Księgowego


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dzierżawa wystawy World Press Photo na lata 2013-2015


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie usługi drukowania

- ogłoszenie UZP


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi drukowania

- SIWZ

- załączniki do SIWZ


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pełniący Obowiązki Głównego Księgowego


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie usługi drukowania


Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi drukowania


Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego - wykonanie usługi drukowania.