BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

 

 

 

 

 

 

„Bunkier Sztuki”

Galeria Sztuki Współczesnej

Gallery of Contemporary Art

 

Instytucja Kultury Miasta Krakowa


 

 pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków

sekretariat czynny w w godzinach 8 - 15

portiernia czynna w godzinach 7 - 19

nr tel. 12-422-10-52; 12-423-12-43

 

wystawy czynne:

wtorek-środa oraz od piątku do niedzieli w godzinach 12 - 18

 w czwartek w godzinach 13-21

 

www.bunkier.art.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria Bunkier Sztuki kładzie nacisk na działania wystawiennicze, poszerzając je o wydarzenia towarzyszące zogniskowane wokół najistotniejszych zagadnień współczesnej kultury.

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Galerii. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.