BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Biuletyn Informacji Publicznej

Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

 

 

 

Galeria Bunkier Sztuki kładzie nacisk na działania wystawiennicze, poszerzając je o wydarzenia towarzyszące zogniskowane wokół najistotniejszych zagadnień współczesnej kultury.

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Galerii. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.