BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa

Programy Operacyjne dla Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych realizowane przez MOPS w Krakowie

Projekty współfinansowane przez Unię Europiejską

Partnerstwa projektowe pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi

Razem dla czystego powietrza

Archiwum

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-12 11:40:54
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-05-09 10:49:35
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-05-07 09:03:54
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-04-11 08:46:55
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2018-04-11 08:28:37
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-04-03 09:45:21
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2016-06-20 13:38:59
BEATA JOANNA MAZUR
 Edycja
2016-02-04 13:11:29
MIROSŁAW FILAR
 Edycja
2016-02-04 12:17:42
MIROSŁAW FILAR
 Edycja
2015-12-08 14:18:25
MIROSŁAW FILAR
 Edycja