BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


1) Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej "Sprzątanie".
Realizowany 1 edycja: 01.01.2006r - 30.06.2006r. 2 edycja: 01.07.2006r. - 31.12.2006r. Realizacja Klub Integracji Społecznej


2) Prace Społecznie Użyteczne – zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2006 r. Realizacja od 30.01.2006 do 08.2007 r. Realizacja Klub Integracji Społecznej

3) Program na rzecz społeczności romskiej pn. „Bliżej, Razem". Kontynuacja realizacji od 1.09.2006 do 31.12.2006 roku /zorganizowanie zajęć edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich/. Realizacja Dział Koordynacji Pracy Filii i Filie Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej

4) Programy pomocy wolontaryjnej na rzecz dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Realizacja od 11.08.2005. Dział Koordynacji Pracy Filii i Filie Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej


5) Projekt „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, kontynuacja projektu Realizacja do 31.01.2007r.Realizacja Dział Poradnictwa

6) "Warsztaty psychoedukacyjne dla małoletnich matek". Realizacja: od dnia 6.04.2006r. Współrealizator: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29. Realizacja Dział Rodzin Zastępczych

7) "Warsztaty dla rodziców-wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności budowania dobrych relacji z dziećmi w rodzinach zastępczych". Realizacja: 3.08.-1.12.2006r. Współorganizator i realizator: Fundacja na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych "Plus". Realizacja Dział Rodzin Zastępczych

8) Program "Jestem Europejczykiem". Realizacja: 06.2006r. do 06.2007r. Współrealizator: Szkoła Zarządzania i Administracji w Krakowie, ul.Westerplatte 12/5. Realizacja Dział Rodzin Zastępczych

9) Program wolontaryjnej pomocy dzieciom z rodzin korzystających z pomocy MOPS w Krakowie. Realizacja: 2006r. Realizacja Dział Rodzin Zastępczych

10) Program zajęć edukacyjnych w IS-Blok I. Realizacja: 02-03.2006r., 06-07.2006r. Realizacja Dział Rodzin Zastępczych

11) Projekt socjalny "Grupa Wsparcia dla Rodzin Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne". Projekt realizowany przy współudziale Rady Dzielnicy XVIII. Realizacja Filia nr 4

12) Realizacja projektu z Azylový dům pro ženy matky s dětmi o.p.s. w Vsetín w Czechach. Realizacja w latach 2012-2014.