BIP Archiwalny - A_KZD (data archiwizacji: 2013-08-29, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XVI/204/07 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Biuletyn Krakowskiego Zarządu Dróg
w Krakowie

Nazwa: Krakowski Zarząd Dróg
Symbol: KZD
Adres: 31-586 Kraków
ul. Centralna 53
Telefon: (012)61-67-419
Faks: (012)61-67-417
Email: sekretariat@kzd.krakow.pl
www. kzd.krakow.pl
   
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie KZD. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.Godziny przyjęć stron:
poniedziałek 9.00 - 17.00
wt.-piąt. 8.00 - 15.00