BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHW GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIEPLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 1. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ROKU 20202020 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 2. ZAPYTANIA OFERTOWE
2019


 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 2. ZAPYTANIA OFERTOWE


2018

 

 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 2. ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 

 

2016

 1. Ogłoszenie o zamówieniu: OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM
 2. Ogłoszenie o zamóweiniu: BADANIA LEKARSKIE
 3. Ogłoszenie o zamówieniu: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 4. Ogłoszenie o zamówieniu: MAGAZYNIER I OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
 5. Ogłoszenie o zamówieniu: SPAWACZ - METODĄ TIG. MAG. MIG
 6. Ogłoszenie o zamówieniu: SPAWACZ - /METODĄ TIG. MAG. MIG/
 7. Ogłoszenie o zamówieniu: KASJER HANDLOWY
 8. Ogłoszenie o zamówieniu: SPRZEDAWCA-FAKTURZYSTA
 9. Ogłoszenie o zamówieniu: PRAWO JAZDY KAT. D ORAZ KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY OSÓB
 10. Ogłoszenie o zamówieniu: PRAWO JAZDY KAT. C ORAZ KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY RZECZY
 11. Ogłoszenie o zamówieniu: KIEROWCA - OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
 12. Ogłoszenie o zamówieniu: ELEKTROMONTER ZAKŁADOWY
 13. Ogłoszenie o zamówieniu: PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA
 14. Ogłoszenie o zamówieniu: POMOC KSIĘGOWEJ
 15. Ogłoszenie o zamówieniu: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
 16. Ogłoszenie o zamówieniu: ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH
 17. Ogłoszenie o zamówieniu: ELEKTROMONTER ZAKŁADOWY
 18. Ogłoszenie o zamówieniu: KURS FLORYSTYCZNY - Z MODUŁEM SPRZEDAWCY I OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH
 19. Ogłoszenie o zamówieniu: OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
 20. Ogłoszenie o zamówieniu: SPRZEDAWCA - FAKTURZYSTA
 21. Ogłoszenie o zamówieniu: MAGAZYNIER I OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
 22. Ogłoszenie o zamówieniu: OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM
 23. Ogłoszenie o zamówieniu: KIEROWCA - OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
 24. Ogłoszenie o zamówieniu: GRAFIKA KOMPUTEROWA
 25. Ogłoszenie o zamówieniu: OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWA
 26. Ogłoszenie o zamówieniu: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
 27. Ogłoszenie o zamówieniu: ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH-CZYSTOŚCIOWYCH
 28. Ogłoszenie o zamówieniu: ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO DOZORU I OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ OBIEKTU I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
 29. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZNIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW NA RZECZ GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
  1. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  2. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 30. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OZ.271.268.2016.BK

 

2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI "BADANIA LEKARSKIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY"
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OZ.271.29.1.2017.MJ.Bad.Lek.EFS
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 -BADANIA LEKARSKIE
  1. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  3. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 4. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017
 5. Ogłoszenie o zamówieniu: EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV
  1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  2. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 6. Zapytanie ofertowe: DOSTAWA I MONTAŻ OKIEN WRAZ Z PARAPETAMI ZEWNĘTRZNYMI DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
  1. MODYFIKACJA załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego na dostawę i montaż okien wraz z parapetami zewnętrznymi dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  2. Protokół zapytania ofertowego - Dostawa i montaż okien wraz z parapatami zewnętrznymi dla Gminy Miejskiej Kraków - Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 7. Zapytanie ofertowe na wykonanie 324 godzin szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: "Spawanie metodą TIG II i III stopień + spawanie stali nierdzewnej TIG I stopień" z odpowiednimi uprawnieniami
  1. Protokół z wykonania czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro: "Spawanie metodą TIG II i III stopień + spawanie stali nierdzewnej TIG I stopień" z odpowiednimi uprawnieniami
 8. Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi -  POMOC KSIĘGOWEJ
  1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 9. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 10. Protokół z wykonanych czynności: Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 11. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy  Krakowie
  1. Protokół z wykonania czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro: "Dostawa materiałów promocyjnych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wg załączników nr 1 - 6"
 12. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017
 13. Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych 80 szt. tonerów do drukarki OKI B432 o wydajności 12 tys. stron dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. Protokół zapytania ofertowego
 14. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: Programista Front-End
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień do wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, poniżej 30 000 euro
 15. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: "Zdun z elementami budowy kominków" wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem"
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 16. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 126 szt. rolet tekstylnych w kasetkach i prowadnicach
  1. Protokół zapytania ofertowego
 17. Ogłoszenie o zamówieniu: SPAWACZ - METODĄ TIG, MAG, MIG
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 18. Ogłoszenie o zamówieniu: KOSMETYCZKA
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 19. Ogłoszenie o zamówieniu: KADRY I PŁACE
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 20. Ogłoszenie o zamówieniu: SPAWACZ - TIG I, II, III STOPIEŃ
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 21. Ogłoszenie o zamówieniu: SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY RZECZY
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 22. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: "Kompleksowy kurs dietetyka ze specjalizacją dietetyka kliniczna, psychodietetyka i dietetyka sportowa"
  1. Protokół z wykonania czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 23. Ogłoszenie o zamówieniu: KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH II WJO WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH”
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 24. Ogłoszenie o zamówieniu: KASJER HANDLOWY
  1. Informacja z otwarcia ofert
 25. Ogłoszenie o zamówieniu: KURS FLORYSTYCZNY Z MODUŁEM SPRZEDAWCY I OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 26. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: "Maritime Security Operative"
  1. Informacja odnośnie Zapytania ofertowego na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: "Maritime Security Operative"
 27. Zapytanie ofertowe na dostawę szaf metalowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. Protokół zapytania ofertowego
 28. Ogłoszenie o zamówieniu: SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY RZECZY
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 29. Ogłoszenie o zamówieniu: SPAWACZ - TIG I, II, III STOPIEŃ
  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 30. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: "Maritime Security Operative"
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 31. Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych 40 szt. bębnów do drukarki OKI B432 o wydajności 25 tys. stron dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. Protokół zapytania ofertowego
 32. Ogłoszenie o zamówieniu: OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKIM - USŁUGI
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 33. Ogłoszenie o zamówieniu: KSIĘGOWOŚĆ Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 34. Ogłoszenie o zamówieniu: KIEROWCA - OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH II WJO Z UPRAWNIENIAMI UDT WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZWOYCH - USŁUGI
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 35. Ogłoszenie o zamówieniu: MAGAZYNIER I OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 36. Ogłoszenie o zamówieniu: GRAFIKA KOMPUTEROWA
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 37. Ogłoszenie o zamówieniu: OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
  1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 38. Ogłoszenie o zamówieniu: ELEKTROMONTER (ELEKTRYK) ZAKŁADOWY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 15 KV
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 39. Ogłoszenie o zamówieniu: OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
  1. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  2. Informacja z otwarcia ofert
  3. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 40. Zapytanie ofertowe na remont ośmiu pomieszczeń biurowych w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. MODYFIKACJA załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego na remont ośmiu pomieszczeń biurowych w budynku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  2. Protokół zapytania ofertowego
 41. Ogłoszenie o zamówieniu: SPRZEDAWCA - FAKTURZYSTA
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 42. Ogłoszenie o zamówieniu: MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 43. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: KOMPLEKSOWE SZKOLENIE GASTRONOMICZNE
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 44. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: OPIEKUNKA DZIECIĘCA
  1. Informacja odnośnie Zapytania ofertowego na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej, pod nazwą "Opiekunka dziecięca"
 45. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: KURS FRONT END DEVELOPER
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 46. Zapytanie ofertowe na dostawę gablot wewnętrznych
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
  2. Protokół z wykonanych czynności do zamówień wo wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 47. Ogłoszenie o zamówieniu: OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 48. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: KURS BACK END DEVELOPER PYTHON
  1. Protokół zapytania ofertowego
 49. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. Protokół zapytania ofertowego
  2. Protokół zapytania ofertowego
 50. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: SPECJALISTA USUWANIA WGNIECEŃ METODĄ PAINTLESS DENT REPAIR (PDR)
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szczunkowej co najmniej 1000 euro,  a poniżej 30 000 euro
 51. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
  1. MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  2. Odpowiedź na pytanie wykonawcy
  3. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 52. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: SPAWANIE METODĄ TIG I, II, III STOPIEŃ
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 53. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: Kurs JAVA DEVELOPER: WEB
  1. Odpowiedź na pytanie wykonawcy
  2. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 54. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. Protokół zapytania ofertowego
 55. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. MODYFIKACJA zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  2. Odpowiedź na pytanie wykonawcy
  3. Protokół zapytania ofertowego
 56. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 57. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż żaluzji pionowych poruszających się po szynie prostej dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. Protokół zapytania ofertowego
 58. Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. Protokół zapytania ofertowego
 59. Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych tonerów i bębnów do drukarek dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. Protokół zapytania ofertowego
 60. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: MAKIJAŻ PERMANENTNY
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 61. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: Spawanie metodą TIG I, II i III stopień z egzaminem państwowym
  1. Protokół zapytania ofertowego
 62. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: Spawanie metodą TIG I, II i III stopień z egzaminem państwowym
  1. Protokół zapytania ofertowego
 63. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: Spawanie TIG moduł II i III w stali nierdzewnej z egzaminem państwowym
  1. Protokół zapytania ofertowego
 64. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: Spawanie TIG moduł II i III w stali nierdzewnej z egzaminem państwowym
  1. Protokół zapytania ofertowego
 65. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą "Kurs gastronomiczny  -szef kuchni z modułem cukiernicznym i modułem barista"
  1. Protokół zapytania ofertowego
 66. Ogłoszenie o zamówieniu: ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO DOZORU I OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ OBIEKTU I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻĄCYCH DO GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
  1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  2. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 67. Ogłoszenie o zamówieniu: ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYCH W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE
  1. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  3. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 68. Zapytanie ofertowe: Zakup licencji oraz odnowienie gwarancji do urządzenia FortiGate 240D - UTM Bundle na okres od dnia 18.12.2017 r. do dnia 17.12.2018 r.
  1. Protokół zapytania ofertowego
 69. USŁUGA SPOŁECZNA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH
  1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  2. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 70. Zapytanie ofertowe: Zakup aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla 170 stanowisk na okres jednego roku tj. od dnia 22.12.2017 r. do dnia 21.12.2018 r. na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. Protokół zapytania ofertowego
 71. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. Protokół zapytania ofertowego
 72. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: "Stylizacja brwi, oczu i paznokci"
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 73. Ogłoszenie o zamówieniu: "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZYM W ZAKRESIE ODBIORU Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW NA RZECZ GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE"
  1. MODYFIKACJA SIWZ
  2. Załącznik 6 do SIWZ
  3. Informacja o zmianie terminu składania ofert
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. Modyfikacja SIWZ
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  8. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 74. Zapytanie ofertowe na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: KURS RENOWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 75. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  1. Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro
 76. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE ODBIORU Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW NA RZECZ GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE”
  1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

 2015

 1. Ogłoszenie o zamówieniu: ELEKTROMONTER ZAKŁADOWY
 2. Ogłoszenie o zamówieniu: POMOC KSIĘGOWEJ
 3. Ogłoszenie o zamówieniu: KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA
 4. Ogłoszenie o zamówieniu: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ
 5. Ogłoszenia o zamówieniu: KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
 6. Ogłoszenie o zamówieniu: SPAWACZ - TIG, I, II, III STOPIEŃ
 7. Ogłoszenie o zamówieniu: POMOC KSIĘGOWEJ
 8. Ogłoszenie o zamówieniu: GRAFIKA KOMPUTEROWA
 9. Ogłoszenie o zamówieniu: GRAFIKA KOMPUTEROWA
 10. Ogłoszenie o zamówieniu: POMOC KSIĘGOWEJ
 11. Ogłoszenie o zamówieniu: KIEROWCA - OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
 12. Ogłoszenie o zamówieniu: MAGAZYNIER I OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
 13. Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony osób i mienia oraz obiektu i pomieszczeń przynależnych do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 14. Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i na wydzielonym terenie przed budynkiem
 15. Ogłoszenie o zamówieniu: OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
 16. Ogłoszenie o zamówieniu: OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI I JĘZYKIEM NIEMIECKI

 

 

 

ARCHIWUM

2012

 1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksreokopiarek, risografu i faksów.
 2. Ogłoszenie o zamówieniu: Wydanie odpowiednich zaświadczeń lekarskich po wykonaniu badań lekarskich osobom bezrobotnym i poszukującym pracy skierowanym przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 3. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE"
 4. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE"
 5. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
 6. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
 7. Ogłoszenie o zamówieniu: "Wydanie odpowiednich zaświadczeń lekarskich po wykonaniu badań lekarskich osobom bezrobotnym i poszukującym pracy skierowanym przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie"
 8. Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony osób i mienia oraz obiektu i pomieszczeń przynależnych do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie"
 9. Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i na wydzielonym terenie przed budynkiem"
 10. Ogłoszenie o zamówieniu: "Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie"
 11. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa monitorów wielkoformatowych LCD ze zintegrowanymi komputerami klasy PC i panelami dotykowymi wraz z drukarkami na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie"
 12. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie"
 13. Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie"

 

2013

 1. Ogłoszenie o zamówieniu: "Wydanie odpowiednich zaświadczeń lekarskich po wykonaniu badań lekarskich osobom bezrobotnym i poszukującym pracy skierowanym przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie"
 2. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
 3. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
 4. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA Z LICENCJĄ I STOPNIA"
 5. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA Z LICENCJĄ II STOPNIA
 6. Ogłoszenie o zamówienu: "SPAWACZ - TIG, MAG, MIG"
 7. Ogłoszenie o zamówieniu: "CATERING"
 8. Ogłoszenie o zamówieniu: "Organizacja usług cateringowych"
 9. Ogłoszenie o zamówieniu: "SPAWACZ - TIG, MAG, MIG"
 10. Ogłoszenie o zamówieniu: "KASJER HANDLOWY"
 11. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "KELNER - BARMAN"
 12. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "ELEKTROMONTER INSTALACJI TELETECHNICZNYCH"
 13. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
 14. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI"
 15. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "CATERING"
 16. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "ELEKTROMONTER ZAKŁADOWY"
 17. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "Organizator usług cateringowych"
 18. Ogłoszenie o zamówieniu: "SPAWACZ - MAG I, II, III STOPIEŃ"
 19. Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "PIZZER"
 20. Ogłoszenie o zamówieniu: "KURS KROJU I SZYCIA" - I, II, III STOPIEŃ
 21. Ogłoszenie o zamówieniu: AUTO-CAD PROJEKTOWANIE I,III STOPNIA
 22. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 23. Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 24. Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia i osób oraz obiektu i pomieszczeń przynależnych do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 25. Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i na wydzielonym terenie przed budynkiem

 

 

2014

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu: Wydanie odpowiednich zaświadczeń i orzeczeń lekarskich po wykonaniu badań lekarskich osobom bezrobotnych i poszukujących skierowanym przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 2. Ogłoszenie o zamówieniu: "ELEKTROMONTER ZAKŁADOWY"
 3. Ogłoszenie o zamówieniu: SPRZEDAWCA-FAKTURZYSTA
 4. Ogłoszenie o zamówieniu: OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI
 5. Ogłoszenie o zamówieniu: SPAWACZ - TIG I, II, III STOPIEŃ
 6. Ogłoszenie o zamówieniu: KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA
 7. Ogłoszenie o zamówieniu: ELEKTROMONTER INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
 8. Ogłoszenie o zamówieniu: KIEROWCA KAT. C+E
 9. Ogłoszenie o zamówieniu: AUTO-CAD PROJEKTOWANIE I,II,III STOPNIA
 10. Ogłoszenie o zamówieniu: MAGAZYNIER I OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
 11. Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
 12. Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPOLOATAYCJNYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, KSEROKOPIAREK, RISOGRAFU I FAKSÓW
 13. Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 14. Ogłoszenie o zamówieniu: Kierowca-operator wózków jezdniowych
 15. Ogłoszenie o zamówieniu: SPAWACZ - TIG, MAG, MIG
 16. Ogłoszenie o zamówieniu: ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH
 17. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i montaż regałów archiwalnych metalowych i szef metalowych na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie"
 18. Ogłoszenie o zamówieniu: Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace oraz elementami księgowości
 19. Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 20. Ogłoszenie o zamówieniu: KASJER HANDLOWY
 21. Ogłoszenie o zamówieniu: GRAFIKA KOMPUTEROWA
 22. Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i na wydzielonym terenie przed budynkiem
 23. Ogłoszenie o zamóweiniu: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony osób i mienia oraz obiektu i pomieszczeń przynależnych do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie