BIP MJO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Informacje o jednostce


Nazwa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
Symbol: PPP2
Adres: Siewna 23d, 31-231 Kraków
Telefon: +48124156968
Faks: 12 4156968
Email: poradnia2krakow@op.pl
WWW: http://www.poradnia2krakow.pl
NIP: 6761709318
REGON: 000705634
Zakres działania: diagnoza i pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży
Uwagi: PPP2 jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00 sekretariat PPP2 czynny w godz. 8.00 - 18.00.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:mail do Inspektora ochrony danych Państwa jednostki: Marlena Dyrek, inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Elwira Zadęcka
v-ce Dyrektor mgr Małgorzata Słomka