BIP MJO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej

Nr 2

 

 


 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Poradni. Informacja zostanie udostępniona w teminie 14 dni od daty złożenia wniosku.