BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

Polityki, programy, raporty


Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 39

został doposażony w sprzęt pielęgniarski w ramach projektu

„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

współfinansowanego ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.


 Wykaz otrzymanego sprzętu i logotypy - 28.11.2014

Wykaz otrzymanego sprzętu i logotypy - 12.10.2015


Ewidencja otrzymanego sprzętu - stan na 10.12.2015 r.

1. Środek trwały
2. Ewidencja ilościowo-wartościowa
3. Ewidencja pozaksięgowa

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013


Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 7

Infrastruktura ochrony środowiska

 

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013

Działanie: 7.2 - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Projekt: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie                    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013


Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 6

Spójność wewnątrzregionalna

 

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013

Działanie: 6.3 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego

Schemat: B - Opieka społeczna

 

 Projekt: Modernizacja Domu Społecznej przy ul. Łanowej 39” w Krakowie