BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Bilans 2018

 

 Bilans 2015

 

 Bilans 2016

 

 Bilans 2017

 

Informacja dodatkowa za rok 2018

 

Rachunek zysków i strat 2018

 

Zestawienie zmian funduszu BIP 2018

 

Nota 1.1a

 

Nota1.1b


Nota 1.5

 

Nota 1.14

 

Nota 1.15

 

 

 

Budżet VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok 2019

 

Budżet VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok 2018

 

Budżet VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok 2017

 

Budżet VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok 2016

 

Budżet VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok 2015

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Rb 27 S I kwartał 2019

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Rb 28 S I kwartał 2019

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Rb 34 S I kwartał 2019

 

 

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za III kwartał 2017

 

 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2017

 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2017

 

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za IV kwartał 2017

 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2017

 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych za IV kwartał 2017

 

 

 RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za I kwartał 2018

 

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2018

 

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych za I kwartał 2018

 

 

RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za II kwartał 2018

 

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2018

 

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych za II kwartał 2018

 

 

RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za III kwartał 2018

 

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2018

 

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych za III kwartał 2018

 

 

 

RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za IV kwartał 2018

 

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2018

 

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych za IV kwartał 2018

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz zawartych umów najmu 02 2019

 

Wykaz zawartych umów najmu 01 2018