BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Bilans 2019

 

 

Bilans 2018

 

 

 Bilans 2015

 

 

 Bilans 2016

 

 

 Bilans 2017

 

Informacja dodatkowa za rok 2019

 

 

Rachunek zysków i strat 2019

 

 

Informacja dodatkowa za rok 2018

 

 

Rachunek zysków i strat 2018

 

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

 

 

nota 1.1a 2019

 

 nota 1.1b 2019

 

nota 1.5 2019

 

nota 1.14 2019

 

nota 1.15 2019

 

nota 3a 2019

 

nota 3e 2019

 

nota 3f 2019

 

 

 

Zestawienie zmian funduszu BIP 2018

 

 

Nota 1.1a

 

 

Nota1.1b


Nota 1.5

 

 

Nota 1.14

 

 

Nota 1.15

 

 

 

Budżet VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok 2019

 

Budżet VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok 2018

 

Budżet VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok 2017

 

Budżet VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok 2016

 

Budżet VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok 2015

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Rb 27 S I kwartał 2019

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Rb 28 S I kwartał 2019

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Rb 34 S I kwartał 2019

 

 

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za III kwartał 2017

 

 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2017

 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2017

 

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za IV kwartał 2017

 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2017

 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych za IV kwartał 2017

 

 

 RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za I kwartał 2018

 

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2018

 

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych za I kwartał 2018

 

 

RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za II kwartał 2018

 

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2018

 

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych za II kwartał 2018

 

 

RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za III kwartał 2018

 

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2018

 

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych za III kwartał 2018

 

 

 

RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych za IV kwartał 2018

 

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2018

 

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych za IV kwartał 2018

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz zawartych umów najmu 02 2019

 

Wykaz zawartych umów najmu 01 2018