BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 18

Szkoła Podstawowa nr 18

 

im. Świętej Anny w Krakowie

 

 

Zachęcamy do obejrzenia naszej strony internetowej: www.sp18.krakow.pl

 


 

MISJA I WIZJA SZKOŁY 


Misja szkoły

„Z fundamentów dzieciństwa na dach świata”

 

 1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej.

 2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.

 3. Wychowujemy przez kulturę i sztukę, umożliwiając dzieciom zaistnienie w świecie harmonii i piękna, wzmacniając ich poczucie własnej wartości, stwarzając wiele okazji do uzewnętrznienia swoich uczuć i przeżyć.

 4. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

 5. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.

 6. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.

 7. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

 Wizja szkoły

 

 Uczeń

 

Kreatywny, odpowiedzialny człowiek, otwarty na potrzeby innych, tolerancyjny, akceptujący siebie, ciekawy otaczającego go świata, dbający o swoje zdrowie, wrażliwy na kulturę i sztukę.  

 

Szkoła

Bezpieczna, przyjazna i otwarta dla ucznia, rodzica i pracownika, przekazująca dobre wzorce osobowe, ucząca patriotyzmu, dbałości o własne zdrowie, środowisko, dostosowująca wymagania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. 

 

Rodzice, nauczyciele, uczniowie

Dumni ze swojej szkoły, współodpowiedzialni i zaangażowani w życie szkoły, odpowiadają za jakość szkoły, darzą się szacunkiem, razem wyznaczają i wdrażają cele oraz oceniają ich realizację.

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.


Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.