BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Finanse i mienie

Wykazy zamówień publicznych i umów

Ulgi, odroczenia, umorzenia

Sprawozdania Finansowe MCOO rok 2018

Sprawozdania Finansowe jednostek obsługiwanych przez MCOO za rok 2018

Sprawozdania Finansowe jednostek obsługiwanych przez MCOO za rok 2019Informacje o udzielonej przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie pomocy publicznej publikowane są zbiorczo w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=2341