BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Sprawozdania Finansowe jednostek obsługiwanych przez MCOO za rok 2018

 

Szkoła Podstawowa Nr 72

Szkoła Podstawowa Nr 74

Szkoła Podstawowa Nr 78

Szkoła Podstawowa Nr 80

Szkoła Podstawowa Nr 100

Szkoła Podstawowa Nr 106

Szkoła Podstawowa Nr 110

Szkoła Podstawowa Nr 124

Szkoła Podstawowa Nr 132

Szkoła Podstawowa Nr 134

Szkoła Podstawowa Nr 137

Szkoła Podstawowa Nr 138

Szkoła Podstawowa Nr 141

Szkoła Podstawowa Nr 142

Szkoła Podstawowa Nr 148

Szkoła Podstawowa Nr 151

Szkoła Podstawowa Nr 156

Szkoła Podstawowa Nr 157

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 77

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w krakowie

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4

Zespół Szkół Nr 5

Zespół Szkół Ogólnokształcacych Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2