BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14

im. św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego

Gimnazjum nr 36
XXX Liceum Ogólnokształcące
 

 

 

 

Zapraszamy na nasze strony internetowe!

UWAGA !!!!

Informacje publiczne nie publikowane w BIP podlegają udostępnieniu
w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemmny wniosek
w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.