Podatki i opłaty

baner KPP

Krakowski Portal Podatnika - od roku 2020 źródło informacji o podatkach i opłatach lokalnych, w tym również - po zalogowaniu - dostęp do danych indywidualnych.

 

 

Wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności można dokonywać:

 

Od dziś, tj. 16 marca, budynki Urzędu Miasta Krakowa będą dostępne wyłącznie dla pracowników. W sprawach podatków i opłat zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego (kpp@um.krakow.pl) i KPP.


Informacja telefoniczna w sprawach podatków i opłat lokalnych: 12 616 9064, 12 616 9420, 12 616 5610, 12 616 9422, 12 616 9135, 12 616 9134, 12 616 9421, 12 616 9975

Przejdź do: