Oświadczenia majątkowe

W wyszukiwarce można stosować znaki specjalne: ? - > dowolny jeden znak, * - > dowolny ciąg znaków

 
Lp. Imię i Nazwisko Jednostka Za rok Plik
1 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 348.41 kB )
2 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 378.13 kB )
3 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2018 PDF ( 391.62 kB )
4 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2017 PDF ( 381.48 kB )
5 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2016 PDF ( 933.09 kB )
6 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2015 PDF ( 897.72 kB )
7 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 924.96 kB )
8 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 893.38 kB )
9 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2014 PDF ( 885.19 kB )
10 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 1238.42 kB )
11 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2013 PDF ( 872.31 kB )
12 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1245.88 kB )
13 Adam Migdał Rada Miasta Krakowa 2012 PDF ( 1223.43 kB )

 

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skrabnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzajacego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2020), prosimy o korzystanie z poniższych druków.

 

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych:

  1. dla radnego
  2. dla Gminy
  3. dla Powiatu

Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego

Informacje dodatkowe