Współpraca międzynarodowa Miasta Krakowa

 

 

W dniu 21 czerwca 2006 r. Uchwałą nr CXIII/1126/06 Rady Miasta Krakowa przyjęte zostały zasady współpracy Gminy Miejskiej Kraków ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania Gminy Miejskiej Kraków do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych

Szczegółowe cele i zadania tej współpracy określane były w programach przyjmowanych uchwałami Rady Miasta Krakowa na lata 2006-2008 oraz 2009-2011. W następnych latach zrezygnowano z opracowywania kolejnych dokumentów.

W Strategii Rozwoju Krakowa "Tu chcę żyć. Kraków 2030." współpraca międzynarodowa jest ujęta jako narzędzie do realizacji innych celów strategicznych i operacyjnych. Uwzględnia ona jedynie ogólne zasady i kierunki współpracy międzynarodowej Krakowa.

 

 

Dział zawiera informacje dotyczące działań podejmowanych przez Miasto Kraków w zakresie współpracy międzynarodowej. Informacje zostały podzielone na moduły tematyczne, zgodnie z zakresem działań i zadań realizowanych przez Gminę Miejską Kraków w sferze kontaktów zagranicznych tj.:

  1. Współpraca Krakowa z miastami zagranicznymi
  2. Przynależność Krakowa do organizacji międzynarodowych
  3. Dom Krakowski w Norymberdze
  4. Dom Norymberski w Krakowie
  5. Współpraca międzynarodowa w ramach Funduszy i Programów
  6. Współpraca z Polonią
  7. Przyjmowanie delegacji zagranicznych w Krakowie
  8. Zagraniczne delegacje służbowe przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa 

Zobacz więcej w serwisie Kraków otwarty na świat

Zobacz również serwis poświęcony Unii Europejskiej

 

Archiwum