Zestawienie służbowych wyjazdów zagranicznych Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Radnych Miasta Krakowa, Dyrektorów Wydziałów oraz pracowników Urzędu Miasta Krakowa.

 

 Archiwum:

Zestawienia służbowych wyjazdów zagranicznych w latach 2004-2008
Zestawienie służbowych wyjazdów zagranicznych w roku 2009