Pomoc osobom niepełnosprawnym

 

KontaktZobacz też:


Archiwum:


Program "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" (zakończony w 2007 roku)

Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2004-2006

Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2010

Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011-2014

Zadanie Powierzone Dzielnicom z Zakresu Problematyki Osób Niepełnosprawnych

Konkurs Ofert 2014
Konkurs Ofert 2015

Konkurs Ofert 2016
Program wyrównywania różnic między regionami III