Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

 
Uprzejmie informujemy, że jesteście Państwo na stronach Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (BIP MK). Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu krakowskiego. Na jego stronach internetowych znajdziecie Państwo informacje w zakresie:
 • organów władzy - statusu prawnego, organizacji, osób sprawujących w nich funkcje, ich kompetencji,
 • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
 • finansów i mienia,
 • polityki władz,
 • programów i stanu miasta,
 • danych publicznych - w tym dokumentów urzędowych, stanowisk w sprawach publicznych,
 • miejskich jednostek organizacyjnych i spółek Miasta Krakowa.
 
 
BIP Miasta Krakowa jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl, tworzoną przez Ministra właściwego ds. informatyzacji. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.
 
Zgodnie z terminami, podanymi w ustawie o dostępie do infromacji publicznej, w dniu 1 lipca 2003 roku uruchomiono pierwszą wersję Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (BIP MK). Opracowany harmonogram działań zakłada intensywną rozbudowę części aplikacyjno-bazodanowej oraz rozszerzanie zakresu informacji udostępnianych w Biuletynie.
 

Biuletyn Informacji Publicznej jest równocześnie częścią MPI "Magiczny Kraków", zastępując dotychczasowy blok informacyjny Samorządu.

Cechy organizacyjno-techniczne strony BIP Miasta Krakowa:

 • Strona BIP Miasta Krakowa jest wydzielona z aktualnego serwisu internetowego MPI "Magiczny Kraków" jako moduł dostępny pod adresem: www.bip.krakow.pl
 • Dostęp do modułu BIP zapewnia umiejscowiony na stronie głównej serwisu MPI baner ze znakiem Biuletynu
 • W nagłówku wszystkich stron BIP znajduje się odsyłacz URL do strony głównej BIP MK www.bip.krakow.pl 
 • Na każdej stronie BIP MK po lewej stronie umiejscowiony jest baner odsyłający do Ogólnopolskiego Biuletynu www.bip.gov.pl

Podmiotowa strona BIP umieszczona jest na serwerze MPI prowadzonym przez Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH.

Budowa podmiotowych stron BIP zapewnia publikowanie, gromadzenie, wyszukiwanie, aktualizowanie w oparciu o budowane mechanizmy bazodanowe.

Dostęp do aplikacji jest rejestrowany i kontrolowany przez moduły zabezpieczeń.

Strona zawiera wyszukiwarkę, licznik połączeń, statystyki oraz możliwość tworzenia wersji do drukowania i przesyłania linku do opublikowanego artykułu na podany adres e-mail.

Dla osób niedowidzących udostępniono opcje wyboru wielkości czcionek, możliwość zmiany kolorystyki i kontrastu stron, syntezator mowy czytający wybrane elementy serwisu np. kody niezbędne do zalogowania, wyeliminowano wszystkie elementy ruchome, wprowadzono opisy alternatywne dla grafik i zdefiniowano skróty klawiszowe ułatwiające nawigowanie po serwisie.

Zasad i tryb publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2178/2016

 

I. Dostęp do informacji publicznej w BIP MK - ZOBACZ WIĘCEJII. Informacje nieudostępnione w BIP MK:

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP Miasta Krakowa można uzyskać w Urzędzie Miasta Krakowa na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie. Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Miasta i jej komisji, których harmonogramy można znaleźć na stronie Rady Miasta Krakowa. Ponadto w ogólnie dostępnych punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta, informacje są wykładane lub wywieszane na tablicach ogłoszeń.

 

III. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - ZOBACZ WIĘCEJ

 
IV. AKTY PRAWNE
 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

 


Zobacz też: Informacje ogólne, zalecenia, źródła.

 

Mamy nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.