Wykazy zamówień publicznych i umów w Gminie Miejskiej Kraków

 

UMK UMOWY ZAMÓWIENIA
GUP UMOWY ZAMÓWIENIA
MCPU UMOWY ZAMÓWIENIA
MOPS UMOWY ZAMÓWIENIA
ST

UMOWY

ZAMÓWIENIA
ZBK UMOWY ZAMÓWIENIA
ZCK UMOWY ZAMÓWIENIA
MCOO UMOWY ZAMÓWIENIA
ZIKIT/ZDMK UMOWY ZAMÓWIENIA
ZIM UMOWY ZAMÓWIENIA
ZIS UMOWY ZAMÓWIENIA
ZTPK UMOWY ZAMÓWIENIA
ZZM UMOWY ZAMÓWIENIA
 KEGW  UMOWY   ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:


UMK - Urząd Miasta Krakowa

GUP - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

MCPU - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

ST - Straż Miejska Miasta Krakowa

ZBK - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

ZCK - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

MCOO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZIKIT/ZDMK - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie / Zarząd Dróg Miasta Krakowa (od 01.11.2018 r.)

ZIM - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

ZIS - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ZTPK - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ZZM - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
KEGW - Klimat-Energia-Gospodarka Wodna